کنکور 1402 تجربی کنکور آسان است
کنکور 1402 تجربی کنکور آسان است

کنکور تجربی 1402

کلیات کنکور 1402 زیر گروه آزمایشی تجربی را در این مقاله از کنکور آسان است به صورت کامل برای دانش آموزان بررسی خواهیم کرد.

مواردی که در این مقاله بررسی خواهیم کرد:

1. تغییرات کنکور 1402

2. دفترچه کنکور 1402 تجربی

3. حذفیات کنکور 1402 تجربی

4. تعداد ثبت نام کنندگان کنکور 1402 تجربی (دیماه 1401)

5. تاریخ برگزاری کنکور 1402 تجربی

6. ترمیم معدل برای کنکور

7. بهترین پکیج کنکور تجربی

8. اهمیت برنامه ریزی کنکور

تغییرات کنکور 1402

همانطور که دانش آموزان و داوطلبان کنکور می دانند، کنکور 1402 با تغییرات گسترده ای در نحوه ی برگزاری مواجه شده است. این تغییرات از جهت کاهش تاثیر کنکور در شکل گیری سرنوشت یک فرد در طول یک نصفه روز و چهار ساعت و نیم کنکور است. تاثیر نمرات امتحان نهایی در کنکور لحاظ می شود کنکور 1402 تجربی نیز شامل این تغییرات گسترده می شود که در ادامه ی مقاله ی کنکور آسان است تغییرات نحوه ی برگزاری کنکور را بررسی می کنیم:

 • تاثیر معدل در کنکور 40 درصد و به صورت قطعی است.
 • داوطلبان می توانند به اختیار خود در یک یا هر دو آزمون شرکت کنند.
 • در کنکور 1402، سابقه تحصیلی براساس نمرات امتحان نهایی پایه دوازدهم محاسبه می شود.
 • دروس عمومی از کنکور حذف، اما نمرات آن در سوابق تحصیلی محاسبه می شود.
 • سهم نمره کل داوطلبان در پذیرش افراد در دانشگاه 60 درصد است.
 • کنکور دو بار در سال و فقط برای دروس تخصصی برگزار می شود.
 • نمره کل داوطلب در کنکور تا دوسال اعتبار دارد.

تغییرات دفترچه کنکور تجربی

* تغییرات دفترچه

زیر گروه تجربی شامل سه دفترچه:

 • دفترچه شماره یک: زیست

تعداد سوالات زیست: 45 سوال

مدت زمان پاسخگویی: 45 دقیقه

 • دفترچه شماره دو: فیزیک و شیمی

تعداد سوالات فیزیک: 30 سوال

تعداد سوالات شیمی: 35 سوال

زمان پاسخگویی: جمعا 75 دقیقه

 • دفترچه شماره سه: ریاضی و زمین شناسی

تعداد سوالات ریاضی: 30 سوال

تعداد سوالات زمین شناسی: 15 سوال

مدت زمان پاسخگویی: 60 دقیقه

حذفیات کنکور 1402

بخش هایی ازمنابع، هر ساله در قالب حذفیات کنکور سراسری از کنکور حذف می شوند؛ که نیازی به یادگیری و تسلط آنها نیست. با حذف این مطالب،در وقت ما صرفه جویی می شود و از بیهوده هدر رفتن آن جلوگیری می کنیم.

حذفیات کنکور سراسری دروس اختصاصی رشته علوم تجربی

نام کتابکد کتابپایه تحصیلیسال چاپحذفیات
زیست شناسی 1110216دهم1399– مطالبی که با عنوان «بیشتر بدانید» و «واژه شناسی» مشخص شده اند.
– پرسش های عددی و محاسباتی به هرشکل و در هر سطحی و فرمول ساختار مواد شیمیایی.
– پرسش از شکل هایی که با «غیرمجاز بودن طرح سوال» در کتاب درسی مشخص شده اند.
– بر اساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کووید19 برای سال تحصیلی 1399-1400 و بخشنامه ی ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام مطالعه آزاد بخشهایی از کتابهای درسی، طرح سوال از مباحث زیر (مطابق با برنامه وضعیت قرمز) مجاز نیست.
فصل اول: از زیست شناسی درخدمت انسان تا آخر گفتار1.
فصل دوم : گفتار3.
فصل سوم: از ظرفیت های تنفسی تا آخر گفتار2.
فصل چهارم : از تنظیم دستگاه گردش خون تا آخر گفتار2 و گفتار 4
فصل پنجم : از تخلیه ادرار تا آخر گفتار2.
فصل ششم: از ترکیبات دیگر در گیاهان تا آخر گفتار1 . از سازش با محیط تا آخر فصل.
فصل هفتم : از بهبود خاک تا آخر گفتار1 و از روش های دیگر به دست آوردن مواد غذایی در گیاهان تا آخر گفتار2.
زیست شناسی 2111216یازدهم1400– مطالبی که با عنوان «بیشتر بدانید» و «واژه شناسی» مشخص شده اند.
– پرسش های عددی و محاسباتی به هرشکل و در هر سطحی و فرمول ساختار مواد شیمیایی.
– پرسش از شکل هایی که با «غیرمجاز بودن طرح سوال» در کتاب درسی مشخص شده اند.
زیست شناسی 3112216دوازدهم1401– مطالبی که با عنوان «بیشتر بدانید» و «واژه شناسی» مشخص شده اند.
– پرسش های عددی و محاسباتی به هرشکل و در هر سطحی و فرمول ساختار مواد شیمیایی.
– پرسش از شکل هایی که با «غیرمجاز بودن طرح سوال» در کتاب درسی مشخص شده اند.

فیزیک دهم

فیزیک 1110214دهم1399– تاریخ ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
– در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیروها هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که ان ها نیاز به تجزیه بردار است، جز اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمی گیرد.
– بر اساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کووید19 برای سال تحصیلی 1399-1400 و بخشنامه ی ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام مطالعه آزاد بخشهایی از کتابهای درسی، طرح سوال از مباحث زیر (مطابق با برنامه وضعیت قرمز) مجاز نیست.
فصل 1: بخش 1-6 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل.
فصل 2: بخش 2-2 و 2-5 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل.
فصل 3: صفحه 75 و 76 (بازده) و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل.
فصل 4: صفحه 92 تا 95 (انبساط سطحی و حجمی و انبساط غیر عادی آب) بخش 4-5 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل.

فیزیک یازدهم

فیزیک 2111244یازدهم1400– تاریخ ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
– در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیروها و میدان الکتریکی هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا حل مدارهای چند حلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده ود و همچنین سایر به هم بستن های مقاومت ها به غیر از به هم بستن متوالی و موازی جز اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمی گیرد

فیزیک دوازدهم

فیزیک 3112244دوازدهم1401– تاریخ ها، پانویس ها، خوب است بدانیدها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
– در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیروها هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که ان ها نیاز به تجزیه بردار است، جز اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمی گیرد.

شیمی

شیمی 1110210دهم1399– پرسش از محتوای “در میان تارنما، تفکر نقّادانه و آیا میدانید”.
-حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده
– حفظ کردن معادله های شیمیایی.
– رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی.
– بر اساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کووید19 برای سال تحصیلی 1399-1400 و بخشنامه ی ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام مطالعه آزاد بخشهایی از کتابهای درسی، طرح سوال از مباحث زیر (مطابق با برنامه وضعیت قرمز) مجاز نیست.
فصل اول :از آغاز فصل تا ص 4 از نورکلید شناخت جهان تا ص 21.
فصل دوم : آغاز فصل/ هوا معجونی ارزشمند/ پیوند با صنعت تا ص 51/ اکسیژن گازی واکنش پذیر/ در میان تار نماها/ رفتار اکسیدها فلزی و نافلزی/ پیوند با زندگی ص 60 / چه بر سر هوا می آوریم تا ص 73/ توسعه پایدار.
فصل سوم : آب آهنگ زندگی تا ص89/ پیوند با صنعت ص 97/ آب و دیگر حلال ها/ پیوند با زندگی ص 110 و 117/ رد پا آب در زندگی تا ابتدای پیوند با زندگی ص 87
شیمی 2111210یازدهم1400– پرسش از محتوای “در میان تارنما، تفکر نقّادانه و آیا میدانید”.
-حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده
– حفظ کردن معادله های شیمیایی.
– رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی.
– حفظ کردن معادله های شیمیایی.
شیمی 3112210دوازدهم1401– پرسش از محتوای “در میان تارنما، تفکر نقّادانه و آیا میدانید”.
-حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده
– حفظ کردن معادله های شیمیایی.
– رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36 در جدول تناوبی.

ریاضی

ریاضی 1110221دهم1399– تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
ریاضی 2111221یازدهم1400تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
ریاضی 3112211دوازدهم1401تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب

تعداد ثبت نام کنندگان کنکور 1402 تجربی (دیماه 1401) کنکور آسان است

در کنکور گروه آزمایشی تجربی: 450577 نفر ثبت نام کرده اند که از این آمار، 65 درصد داوطلبان زن و 35 درصد داوطلبان مرد هستند.

تاریخ برگزاری و زمان ثبت نام کنکور 1402 تجربی

زمانبندی برگزاری کنکور 1402 نوبت اول – دی ماه:

زمان ثبت نام: 8 تا 14 آبان ماه 1401

تاریخ برگزاری نوبت اول کنکور 1402 تجربی: صبح پنجشنبه 29 دی 1401

نوبت دوم کنکور در روزهای 15 و 16 تیر سال 1402 برگزار می شود.

ترمیم معدل برای کنکور

نکات مهم در خصوص ترمیم نمره:

دانش آموز دیپلمه متقاضی فقط در مدارس مجری منطقه ای که در آن فارغ التحصیل شده حق شرکت در امتحانات ترمیم نمره را دارد و در مناطق دیگر حق شرکت ندارد.

شرکت در این آزمون اختیاری می باشد.

فقط فارغ التحصیلان متوسطه نظری حق شرکت در این آزمون را دارند و تا زمانی که دانش آموز فارغ التحصیل نشده است.

متقاضی در یکی از نوبت های خرداد یا شهریور یا دی ماه می تواند در این امتحان شرکت نماید.

همه ی دروس انتخاب واحد غیر حضوری می باشد و نمره ی مستمر ندارد.

تاثیر آزمون مثبت می باشد و نمره ی مستمر ندارد.

این آزمون رایگان نمی باشد و از شرکت کننده بر اساس تعداد دروس انتخابی، شهریه اخذ خواهد شد.

برای بهتر شرکت کردن در این امتحان، شما بایستی با بهترین شرایط و دانستن مهارت های شرکت در امتحان را یاد بگیرید.

بهترین پکیج کنکور 1402 تجربی کنکور آسان است

هر سال بیشترین رقابت کنکور در میان داوطلبان رشته تجربی است و کنکور تجربی دارای بیشترین داوطلب کنکوری است.

موسسه کنکور آسان است در زمینه تولید محتوای آموزشی با برترین اساتید کنکوری کشور برای تولید منابع آموزشی همکاری می کند. برترین تدریس های اساتید خود را برای شما داوطلبان کنکوری در قالب دی وی دی و به عنوان پکیج های (بسته) معلم خصوصی کنکور در اختیاردانش اموزان می گذارد.

در بهترین پکیج کنکوری باید ابتدا آموزش مفاهیم داده شود، بعد از شروع به آموزش تکنیک های تست زنی شود.

با توجه به کنکور محتوایی، موسسه کنکور آسان است در همین راستا منابع خود را آپدیت و در دسترس دانش آموزان گذاشته است.

اساتید کنکور آسان است همانند تست های کنکور مباحث را به صورت کاملا مفهومی و ترکیبی آموزش می دهند. داوطلبان کنکوری با هر سطح تحصیلی (ضعیف و متوسط) پس از مشاهده این تدریس ها می توانند به انواع تست های کنکوری پاسخ بدهند.

اهمیت برنامه ریزی کنکور 1402 تجربی | کنکور آسان است

اگر بدون برنامه ریزی شروع به مطالعه کنیم قطعا مسیر منتهی به موفقیت کمی سخت می شود. یعنی با نداشتن برنامه مسیری که در چهر ماه می توان طی کرد را با گذشتن ده ماه می توان پیمود.

ی برنامه بودن ما را از مطالعه موثر و مفید دور می کند. در مقایسه با افرادی که از برنامه ریزی برای کنکور استفاده می کنند طبیعتا عقب هستیم.

در اینجا به چند مورد از پیامد های داشتن برنامه اشاره می کنیم:

 • برنامه ریزی باعث افزایش کیفیت مطالعه می شود.
 • برنامه ریزی باعث ایجاد انگیزه و آرامش می شود.
 • از پشیمانی های بعد از کنکور جلوگیری می کند.
 • زمان را کنترل می کنیم.
 • راه پیشرفت را برای خودمان هموار می کنیم.
 • از کمترین زمان بهترین استفاده ها را می کنیم.
 • تنظیم خواب و تغذیه مناسب!

موسسه کنکور آسان است علاوه بر تولید منابع آموزشی در کنار اینها به دانش آموزان مشاوره و برنامه ریزی نیز ارائه می کند.

مشاوران موسسه کنکور آسان است، با توجه به سابقه ی طولانی خود، به سبک سوالات کنکور آشنایی دارند. به بودجه بندی کنکور تسلط دارند. با توجه به شرایط دانش آموز، برنامه ریزی شخصی سازی شده انجام می دهند.

برجسته ترین ویژگی این برنامه ها، قابل اجرا و شخصی سازی شده برای دانش آموزان است.

برای ارتباط با کنکور آسان است و دریافت مشاوره و برنامه ریزی رایگان با شماره تماس های زیر در ارتباط باشید:

دفتر مرکزی : 02155756500
مشاور ارشد : 09121904690

منابع آموزشی موسسه کنکور آسان است، با تدریس های مفهومی و تستی، یکی از کامل ترین مجموعه های آموزشی برای کنکور و معدل سازی است. با تهیه منابع موسسه کنکور آسان است شما می توانید از مشاوره های تحصیلی نیز استفاده کنید.

بهترین منابع آموزشی ویژه تست زنی کنکور را از سایت رسمی کنکور آسان است تهیه کنید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *