بودجه بندی کنکور
 • بودجه بندی کنکور در واقع اطلاعات عددی در مورد تعداد تست هایی که از هر مبحث هر درس، در کنکور آورده می شود. در این نوشته به ارائه بودجه بندی کنکور رشته های تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان به صورت جدول برای چند کنکور اخیر می پردازیم تا بتوانید از اطلاعات آن برای برنامه ریزی مناسب در کنکور های سال 1403، 1404 و 1405 رشته های تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان استفاده کنید.
  *لطفا به بودجه بندی های کنکورهای جدید بیشتر توجه کنید تا کنکورهایی که در سال های دوران کرونا برگزار شده است*

  بودجه بندی کنکور تجربی بر اساس درس به درس

  دروس اختصاصی رشته تجربی شامل زیست، شیمی، فیزیک، ریاضی و زمین شناسی می باشد.
  کنکور رشته تجربی، بیشترین تعداد دفترچه را به خود اختصاص داده است.
  دفترچه شماره یک گروه علوم‌ تجربی، شامل ۴۵ سوال زیست‌ شناسی است که داوطلبان باید در مدت‌زمان ۴۵ دقیقه به سوالات طراحی‌ شده پاسخ دهند.
  دفترچه شماره ۲ گروه آزمایشی علوم‌ تجربی شامل ۳۰ سوال فیزیک و ۳۵ پرسش شیمی می‌شود و مدت زمان درنظر گرفته شده برای پاسخ به این پرسش‌ها ۷۵ دقیقه است.
  همچنین دفترچه شماره ۳ گروه آزمایشی علوم‌ تجربی شامل ۴۵ سوال می‌شود که متعلق به دروس ریاضی و زمین‌ شناسی است. درضمن داوطلبانی که بهیاری را انتخاب کرده باشند، باید به سوالات دفترچه چهارم که شامل ۳۰ پرسش است، پاسخ دهند. مدت‌زمان پاسخ به این پرسش‌ ها، ۲۰ دقیقه درنظر گرفته شده است. در ادامه به بارم بندی کنکور تجربی می پردازیم.

  بودجه بندی زیست شناسی کنکور تجربی

  در این بودجه بندی تمام فصول زیست شناسی دهم، یازدهم، دوازدهم بر اساس فصل و به ترتیب گرداوری شده است
  در ضمن از فصل یک زیست دهم معمولا سوالی طرح نمیشود ولی احتمال طرح سوال در آن بسیار کم میباشد.

  سال / مبحث14011402 نوبت اول1402 نوبت دوم
  گوارش و جذب مواد432
  تبادلات گازی422
  گردش مواد در بدن533
  تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد523
  از یاخته تا گیاه011
  جذب و انتقال مواد در گیاهان011
  تنظیم عصبی232
  حواس233
  دستگاه حرکتی223
  تنظیم شیمیایی312
  ایمنی332
  تقسیم یاخته111
  تولید مثل432
  تولید مثل نهاندانگان212
  پاسخ گیاه به محرک ها111
  مولکول های اطلاعاتی222
  جریان اطلاعات در یاخته ها133
  انتقال اطلاعات در نسل ها233
  تغییر در اطلاعات وراثتی421
  از ماده به انرژی212
  از انرژی به ماده221
  فناوری های نوین زیستی112
  رفتارهای جانوران111

  بودجه بندی شیمی کنکور تجربی بر اساس مبحث

  در درس شیمی در بسیاری از سایت ها نیز، بر اساس فصل بودجه بندی ارائه می شود. اما چون در شیمی نظام جدید مباحث مختلف معمولا در فصول مختلف بیان شده است در نتیجه بودجه بندی اعلامی کنکور آسان است بر اساس مبحث های مختلف می باشد. معمولا از شیمی دهم، یازدهم و دوازدهم نیز به طور میانگین حدودا 33 درصد سوال طرح میشود.

  سال / مبحث14011402 نوبت اول1402 نوبت دوم
  آرایش الکترونی و جدول تناوبی54۵
  شیمی آلی55۵
  سینتیک23۲
  نام گذاری، فرمول نویسی و ساختار لوویس32۱
  ترموشیمی23۴
  تعادل22۲
  جامد های بلوری22۲
  استوکیومتری و واکنش ها35۴
  اسید و باز33۴
  الکتروشیمی23۳
  محلول ها32۲
  خواص فلزی و نافلزی31۱

  بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی

  در درس فیزیک عموم سوال ها از سال دوازدهم طرح میشود و مطالعه فصول فیزیک واندازه گیری، حرکت شناسی، کار انرژی توان و دینامیک با هم و به صورت پیوسته می باشد.

  سال / فصل14011402 نوبت اول1402 نوبت دوم
  فیزیک و اندازه گیری11۱
  کار انرژی توان23۲
  ویژگی های فیزیکی مواد21۲
  دما گرما قانون گازها33۳
  الکتریسته ساکن323
  جریان الکتریکی343
  مغناطیس و القا333
  حرکت بر خط راست333
  دینامیک333
  نوسان و امواج444
  آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای343

  بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی

  درس ریاضی از سخت ترین دروس کنکور در چند سال اخیر می باشد و با توجه به کمبود وقت در کنکور، قطعا بسیاری از رتبه های برتر نیز توان صد زدن در این درس را ندارند. پس حتما به صورت ویژه بر روی پیش نیازها و مباحث گسسته این درس توجه کنید. در ادامه بودجه بندی این درس به صورت فصل به فصل به شما ارائه میشود

  عنوان فصل14011402 نوبت اول1402 نوبت دوم
  مشتق34۴
  کاربرد مشتق22۲
  حد و پیوستگی34۴
  تابع33۲
  معادله و نامعادله24۳
  آمار و احتمال23۳
  مثلثات23۴
  لگاریتم و توابع نمایی22۱
  مجموعه و دنباله11۱
  توان های گویا01۱
  شمارش بدون شمردن21۱
  هندسه22۳

  بودجه بندی زمین شناسی کنکور تجربی

  زمین شناسی نیز با حذف ضرایب کنکور تبدیل به یک درس با اهمیت شده است. این درس دیگر مختص علاقمندان زمین شناسی و شیمی نیست و در رتبه همه افرادی که قصد قبولی دارند تاثیر دارد.

  سال / فصل1401نوبت اول 1402نوبت دوم 1402
  آفرینش کیهان و تکوین زمین53۴
  منابع معدنی و ذخایر زیربنای تمدن32۲
  منابع آب و خاک42۲
  زمین شناسی و سازه های مهندسی22۲
  زمین شناسی و سلامت32۲
  پویایی زمین52۲
  زمین شناسی ایران32۱

  بودجه بندی کنکور رشته ریاضی و فیزیک

  دروس اختصاصی کنکور ریاضی شامل: ریاضیات، فیزیک و شیمی می باشد. دفترچه سوالات کنکور ریاضی شامل دو دفترچه می باشد، دفترچه اول شامل سوالات درس ریاضیات و دفترچه دوم شامل سوالات دروس شیمی و فیزیک است.

  بودجه بندی حسابان کنکور ریاضی

  از حذف مباحث سخت و مشکل درس حسابان هراسی نداشته باشید. شما می توانید با یک روش منطقی از این درس بالاترین نصاب لازم را برای قبولی در کنکور کسب کنید.

  سال / فصل1401نوبت اول کنکور 1401نوبت دوم کنکور 1402
  مجموعه، الگو، دنباله21۰
  مثلثات31۲
  توان های گویا و عبارت های جبری01۱
  معادله و نامعادله22۲
  شمارش بدون شمردن00۰
  هندسه تحلیلی00۰
  تابع12۲
  بخش پذیری و تقسیم10۰
  تابع نمایی و لگاریتمی52۱
  حد و پیوستگی11۲
  حد نامتناهی و حد در بینهایت31۱
  مشتق32۲
  کاربرد مشتق31۱

  بودجه بندی گسسته و هندسه کنکور ریاضی 1403

  سال / فصل1401نوبت اول کنکور 1402نوبت دوم کنکور 1402
  ترسیم های هندسی و استدلال11۰
  قضیه تالس و تشابه01۲
  چندضلعی ها11۱
  تجسم فضایی02۲
  دایره42۲
  تبدیل های هندسی12۲
  روابط طولی در مثلث21۱
  ماتریس22۲
  مقاطع مخروطی32۲
  بردارها11۱
  مبانی ریاضیات22۲
  احتمال22۲
  آمار توصیفی12۲
  آمار استنباطی00۰
  نظریه اعداد61۱
  گراف21۱
  ترکیبیات33۳

  بودجه بندی فیزیک کنکور ریاضی

  سال / فصل14011402 نوبت اول1402 نوبت دوم
  فیزیک و اندازه گیری121
  کار انرژی توان123
  دما گرما233
  ویژگی های فیزیکی مواد233
  ترمودینامیک433
  الکتریسته ساکن533
  جریان الکتریکی433
  مغناطیس322
  القا222
  حرکت بر خط راست423
  دینامیک و حرکت دایره ای432
  نوسان و امواج434
  برهم کنش های موج332
  فیزیک اتمی422
  فیزیک هسته ای222

  بودجه بندی شیمی کنکور ریاضی

  سال / مبحث14011402 نوبت اول1402 نوبت دوم
  آرایش الکترونی و جدول تناوبی44۵
  شیمی آلی35۵
  سینتیک43۲
  نام گذاری، فرمول نویسی و ساختار لوویس52۱
  ترموشیمی43۴
  تعادل32۲
  جامد های بلوری42۲
  استوکیومتری و واکنش ها35۴
  اسید و باز33۴
  الکتروشیمی23۳
  محلول ها12۲
  خواص فلزی و نافلزی11۱

  بودجه بندی کنکور انسانی

  داوطلبانی که در گروه آزمایشی علوم‌ انسانی شرکت می‌کنند، ۲ دفترچه دارند (دفترچه سوم ویژه داوطلبانی است که دیپلم تحصیلی آنها، علوم و معارف اسلامی است).
  دفترچه شماره یک کنکور شامل ۲۰ سوال ریاضی، ۳۰ سوال برای زبان و ادبیات فارسی، ۱۵ سوال علوم‌ اجتماعی و ۱۵ سوال روان‌ شناسی می‌شود، مدت‌ زمان درنظر گرفته شده برای ۸۰ سوال دفترچه اول، ۸۵ دقیقه است. 
  دفترچه دوم کنکور انسانی شامل ۸۰ سوال است و شرکت کنندگان فرصت دارند که در ۷۵ دقیقه به پرسش‌ های طراحی شده، پاسخ دهند، این دفترچه شامل دروس عربی، تاریخ، جغرافیا، فلسفه و منطق و اقتصاد است که به ترتیب ۳۰، ۱۳، ۱۲، ۲۰ و ۱۵ پرسش دارند. 
  دفترچه سوم کنکور انسانی، این دفترچه ۸۰ سوال دارد و افراد باید در مدت زمان ۸۰ دقیقه به پرسش‌ها پاسخ دهند، دیپلمه‌های علوم و معارف اسلامی باید به ۲۰ سوال عربی، ۱۳ سوال تاریخ، ۱۲ سوال جغرافیا، ۲۰ سوال فلسفه و منطق و ۱۵ پرسش اقتصادی پاسخ دهند. مدت زمان پاسخ به پرسش‌های طراحی شده، ۷۵ دقیقه است.

  بودجه بندی ریاضی کنکور انسانی به تفکیک پایه به پایه

  بودجه بندی ریاضی دهم انسانی

  عنوانتعداد سوال
  عبارت‌های جبری (اتحاد جبری و کاربردها)۱
  عبارت‌های جبری (عبارت‌های گویا)۱
  معادله درجه دوم (معادله و مسائل توصیفی)۲
  معادله درجه دوم (معادلات شامل عبارات گویا)۱
  تابع (نمودار تابع درجه ۲)۱
  کار با داده‌های آماری (معیار‌های پراکندگی)۱
  نمایش داده‌ها (نمودار‌های یک متغیره)۲

  بودجه بندی ریاضی یازدهم انسانی

  عنوانتعداد سوال
  آشنایی با منطق و استدلال ریاضی ( گزاره‌ها و ترکیب گزاره‌ها )۱
  تابع ( اعمال بر روی تابع )۱
  تابع ( توابع پلکانی و قدر مطلقی )۱
  آمار ( شاخص‌های آماری )۱
  آمار ( سری‌های زمانی )۱

  بودجه بندی ریاضی دوازدهم انسانی

  عنوانتعداد سوال
  آمار احتمال (شمارش)۱
  احتمال۲
  الگوهای خطی (دنباله حسابی)۱
  الگوهای خطی (مدل‌ سازی و دنباله)۱
  الگوهای غیر خطی (دنباله هندسی)۱

  بودجه‌ بندی اقتصاد کنکور انسانی

  عنوانتعداد سوال
  تولید۲
  بازار۲
  آشنایی با شاخص اقتصادی۵
  پول و بانک۲
  فقر و توزیع درآمد۱
  اقتصاد بین الملل۲
  اقتصاد ایران۱

  بودجه‌ بندی زبان و ادبیات فارسی کنکور انسانی

  بودجه بندی ادبیات کنکور انسانی نیز بر اساس سبک سوالات این درس در چند سال اخیر، به صورت مبحثی و ترکیبی است.

  عنوانتعداد سوال
  تاریخ ادبیات و سبک شناسی۹
  عروض۶
  قافیه۲
  ترکیبی عروض و قافیه۱
  آرایه ادبی۷
  قرابت معنایی۵

  بودجه‌ بندی عربی تخصصی کنکور انسانی

  عنوانتعداد سوال
  ترجمه۸
  تحلیل صرفی۳
  ضبط حرکات۱
  قواعد۷
  مفهوم۱

  بودجه بندی تاریخ کنکور انسانی

  بودجه بندی تاریخ دهم انسانی

  عنوانتعداد سوال
  درس دوم۱
  درس سوم۱
  درس هفتم۱
  درس چهاردهم۱
  درس پانزدهم۱

  بودجه بندی تاریخ یازدهم انسانی

  عنوانتعداد سوال
  درس دوم۱
  درس هفتم۱
  درس سیزدهم۱

  بودجه بندی تاریخ دوازدهم انسانی

  عنوانتعداد سوال
  درس اول۱
  درس دوم۱
  درس چهارم۱
  درس پنجم۱
  درس هشتم۱

  بودجه‌ بندی جغرافیا کنکور انسانی

  عنوانتعداد سوال
  دهم۳
  یازدهم۵
  دوازدهم۴

  بودجه‌ بندی علوم اجتماعی کنکور انسانی

  عنوانتعداد سوال
  پایه دهم۵
  پایه یازدهم۵
  پایه دوازدهم۵

  بودجه بندی فلسفه کنکور انسانی

  پایهتعداد تست
  دهم۴
  یازدهم۳
  دوازدهم۳

  بودجه‌ بندی منطق کنکور انسانی

  عنوانتعداد سوال
  منطق ترازوی اندیشه۱
  لفظ و معنا۱
  مفهوم و مصداق۱
  انواع و شرایط تعریف۱
  اقسام استدلال و کاربردهای آن۱
  قضیه حملی۱
  احکام قضایا۱
  نگاهی به تاریخچه معرفت۱
  قضیه شرطی و قیاس استثنایی۲

  بودجه‌ بندی روانشناسی کنکور انسانی

  عنوانتعداد سوال
  روانشناسی، تعریف و روش مطالعه۱
  روان شناسی رشد۴
  احساس، توجه، ادراک۳
  حافظه و علل فراموشی۲
  تفکر (۱) حل مسئله۲
  تفکر (۲) تصمیم‌گیری۲
  انگیزه و نگرش۱
  روانشناسی سلامت۱

  بودجه بندی کنکور هنر

  داوطلبانی که در کنکور هنر شرکت می‌کنند، می‌بایست به ۱۰۰ سوال در بازه زمانی ۱۱۵ دقیقه پاسخ دهند. فقط یک دفترچه در اختیار داوطلبان این گروه آزمایشی قرار می‌گیرد که شامل ۵۰ پرسش درک عمومی هنر، ۳۰ سوال درک عمومی ریاضی و فیزیک و ۲۰ سوال خلاقیت تصویری و تجسمی می‌شود.

  بودجه بندی خلاقیت تصویری تجسمی کنکور

  عناصر و کیفیات بصریشناخت تکنیک و ابزارشناخت آثار هنرمندانشناخت سبک های هنریمبانی طراحی گرافیکسایر موضوعات
  ۵۲۳۳۳۴

  بودجه بندی درک عمومی ریاضی و فیزیک کنکور هنر

  مبحثتعداد سوالاتمبحثتعداد سوالاتمبحثتعداد سوالاتمبحثتعداد سوالات
  اعداد حقیقی۲درصد۱چند ضلعی۳گرما۱
  معادله۱هوش و ریاضی۱تبدیلات هندسی۳کار و انرژی۱
  نسبت و تناسب۲اعداد گویا۱هندسه در فضا۲نور۱
  رادیکال۱مثلث۲دایره۱خواص مواد۱
  هوش شناسی۳الگو سازی۲فشار۱

  بودجه بندی درک عمومی هنر کنکور

  مبحثتعداد سوالمبحثتعداد سوالمبحثتعداد سوال
  هنر پیشا تاریخ ایران۳هنر پیشا تاریخی جهان۲سبک های هنری۵
  هنر ایران باستان۳چین و ژاپن۲صنایع دستی۳
  هند۲بین النهرین۲عکاسی۳
  اژه و یونان۲هنر اسلامی ایران۵موسیقی۳
  قرون وسطی۳هنر رنسانس۲نمایش۴
  خوشنویس۲چاپ۴

  بودجه بندی کنکور زبان

  کنکور زبان تخصصی دارای ۷۰ تست می باشد و داوطلبان این کنکور برای پاسخ دادن به سوالات ۱۰۵ دقیقه زمان دارند.
  بودجه بندی سوالات کنکور زبان تخصصی به صورت مبحثی است که در جدول زیر آورده شده است.

  مبحثتعداد سوالات
  واژگان۱۵
  گرامر۱۰
  کاربرد زبان۱۰
  ترتیب واژه۵
  کلوز تست۱۰
  ریدینگ۲۰

  تاثیر بودجه بندی در برنامه ریزی و قبولی

  تصور کنید بدون اینکه بدانید از یک مبحث یا فصل چند سوال در کنکور ایجاد می شود شروع به مطالعه کنید و در بازه های مختلف دچار خستگی، کاهش ترار، ضعیف شدن قدرت تست زنی و در نتیجه بی انگیزه شدن شوید.
  وقتی شما به طور صحیح ندانید از یک فصل چند سوال در کنکور می آید قطعا در برنامه ریزی و مرورهای مطالعاتی دچار مشکل می شوید.

  دریافت برنامه ریزی بر اساس بودجه بندی

  بهترین اقدام برای یک داوطلب، برنامه ریزی بر اساس زمان، شرایط هر شخص، و هدف است و چه چیزی بهتر که پایه و مبنای برنامه ریزی یک شخص بوجه بندی کنکور باشد. برای این اقدام مهم، بهتر است با مشاوران ما ارتباط گرفته و نسبت به دریافت برنامه ریزی یا منابع کنکوری بر اساس آن اقدام کنید.
  02155756500

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۳ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *