حسین احمدی

استاد حسین احمدی

همه چیز درباره مدرس دروس عمومی کنکور آسان است؛ استاد حسین احمدی✍حسین احمدی بنیان گذار و مدرس دروس عمومی کنکور آسان است می باشد. ایشان با در نظر داشتن نیاز کلیه دانش آموزان به یادگیری مفهومی کنکور و امکان دسترسی آن ها به آموزشی عدالت محور ، اولین مجوز آموزش کنکور به صورت لوح فشرده […]