صفر تا صد قبولی اتاق عمل

صفر تا صد قبولی در رشته اتاق عمل

صفر تا صد قبولی در رشته اتاق عمل در ایران، بر اساس رتبه‌بندی کنکور توسط داوطلبان تعیین می‌شود نه در رشته های بدون کنکور!!هر ساله، تعدادی از داوطلبان با رتبه‌های نسبتا بالا در رشته اتاق عمل قبول می‌شوند. با این حال، به علت تغییرات سالانه در شرایط آزمون و تعداد پذیرش رشته‌ اتاق عمل، حدود […]

صفر تا صد قبولی در رشته اپتومتری

صفر تا صد قبولی در رشته اپتومتری

صفر تا صد قبولی در رشته اپتومتری در ایران.هر ساله، تعدادی از داوطلبان با رتبه‌های نسبتا بالا در رشته اپتومتری قبول می‌شوند با این حال، به علت تغییرات سالانه در شرایط آزمون و تعداد پذیرش رشته‌ اپتومتری، حدود رتبه و تراز قبولی در رشته اپتومتری قابل تخمین است. با کنکور آسان است همراه باشید. معرفی […]

نمونه تدریس ریاضی مطلبی

ریاضی سامان مطلبی

https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2024/04/lریاضی-سامان-مطلبی-مبحث-مشتق-.mp4https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2024/04/نمونه-تدریس-ریاضی-سامان-مطلبی-مبحث-احتمال.mp4https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2024/04/نمونه-تدریس-ریاضی-سامان-مطلبی-مبحث-حد.mp4https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2024/04/نمونه-تدریس-ریاضی-سامان-مطلبی-مبحث-معادلات-مثلثاتی.mp4

نمونه زیست شناسی دکتر آرام فر

زیست شناسی دکتر مهدی آرام فر

https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/11/zist-dahom-fasl-2-amozsh.mp4 جاندار شناسی دکتر مهدی آرامفر https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/11/zist-dahom-fasl-2-amozsh.mp4 جاندار شناسی دکتر مهدی آرامفر​