راهنمای استفاده از اپلیکیشن کنکور آسان است

راهنمای استفاده از اپلیکیشن کنکور آسان است

1) اجرای اپلیکیشن پس از نصب برنامه را اجرا می کنیم در صورتی که برنامه را هنوز نصب نکرده اید از  طریق لینک های زیر می توانید آن را دانلود کنید. بازار دانلود مستقیم 2) پنل کاربری در این قسمت باید یک حساب کاربری داشته باشیم تا بتوانیم خرید انجام دهیم. 3) ایجاد حساب کاربری […]

روش مطالعه صحیح در کنکور آسان است

روش مطالعه صحیح کنکور آسان است

روش مطالعه صحیح چگونه است ؟ بهترین روش مطالعه ؟ درس خواندن و آماده شدن برای کنکور سراسری نیازمند اصولی ترین روش مطالعه می باشد . روش مطالعه در بین تمام مشاورین از یک اصول کلی پیروی می کند . ولی در جزئیات روش مطالعه هر شخص متفاوت می باشد . اصول کلی مطالعه شامل […]