قیمت منابع دهم تجربی کنکور آسان است
قیمت منابع دهم تجربی کنکور آسان است

قیمت منابع دهم تجربی کنکور آسان است

قیمت منابع دهم تجربی کنکور آسان است ( گیلنا )

قیمت منابع دهم تجربی کنکور آسان است ( گیلنا )

دهم تجربی اولین مقطع برای دانش آموزان دبیرستانی است.

و پیش نیاز دروس یازدهم و دوازدهم می باشد.

از طرفی دروس دهم حدود ۳۰درصد سوالات کنکور را تشکیل می دهد.

پس باید از بهترین منابع آموزشی و تست زنی برای این مقطع استفاده کرد.

موسسه کنکور آسان است برای پایه دهم تجربی بهترین منابع را با تدریس بهترین اساتید در نظر گرفته است.

به صورتی که دانش آموزان را از هر منبع آموزشی دیگر بی نیاز می سازد.

سوالی که خیلی برای دانش آموزان مطرح می شود این است که:

قیمت منابع دهم تجربی کنکور آسان است؟

چگونگی تهیه منابع کنکور آسان است؟

که در این مقاله به این دو سوال پاسخ داده می شود.

قیمت منابع دهم تجربی کنکور آسان است

قیمت ریاضی دهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش مجموعه، الگو و دنبالهامیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی الگو و دنبالهامیر مسعودی۶۰
روش تست زنی مجموعهامیر مسعودی۶۰
روش تست زنی مثلثاتامیر مسعودی۱۲۵
روش تست زنی معادلهامیر مسعودی۱۴۰
روش تست زنی نامعادلهامیر مسعودی۱۱۰
روش تست زنی تابعامیر مسعودی۵۰
خلاقیت در تابعامیر مسعودی۴۵
خلاقیت در شمارش (ترکیبات)امیر مسعودی۳۰
روش تست زنی شمارشامیر مسعودی۴۵
آموزش احتمال دهمامیر مسعودی۶۰
روش تست زنی احتمال دهمامیر مسعودی۱۳۵
خلاقیت در احتمال دهمامیر مسعودی۳۰
روش تست زنی آمار دهم و یازدهمامیر مسعودی۸۵
توان های گویا و عبارات جبریمهندس شاهانی۱۰۵
آموزش احتمال سه سالامیرمسعودی۱۰۰
روش تست زنی احتمال سه سالامیر مسعودی۹۵
جمع بندی بسته ۱ CPRامیر مسعودی۲۶۵
جمع بندی بسته ۵ CPRامیر مسعودی۲۲۰
جمع بندی بسته ۶ CPRامیر مسعودی۱۷۰

قیمت فیزیک دهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
روش تست زنی اندازه گیری و چگالیامیر مسعودی۱۱۵
مجموعه آموزش کار و انرژی و توانامیر مسعودی۱۷۵
روش تست‌ زنی کار و انرژی و توانامیر مسعودی۱۱۵
آموزش ویژگی های فیزیکی موادامیر مسعودی۱۷۰
روش تست زنی ویژگی های فیزیکیامیر مسعودی۲۲۵
آموزش دما , گرماامیر مسعودی۱۹۰
روش تست زنی دما , گرماامیر مسعودی۱۶۵
همایش(جمع بندی) فیزیک ۱۰ و ۱۱امیر مسعودی۶۲۵
جمع بندی فیزیک سوالات احتمالیامیر مسعودی۴۵۰

قیمت شیمی دهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش فصل ۱ شیمیعارف ربیعیان۱۸۰
آموزش فصل ۲ شیمیعارف ربیعیان۱۸۰
آموزش فصل ۳ شیمیعارف ربیعیان۱۶۰
همایش مسائل ۱۰ و ۱۱عارف ربیعیان۲۸۰
روش تست زنی فصل ۱عارف ربیعیان۲۲۰
روش تست زنی فصل ۲عارف ربیعیان۱۸۰
روش تست فصل ۳عارف ربیعیان۱۴۰
جمع بندی شیمی ۱۰عارف ربیعیان۷۵
استوکیومتریعارف ربیعیان۷۰

قیمت زیست دهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
جمع بندی زیست دهمدکتر پازوکی۱۰۰
آموزش فصل اول زیست دهمحسینی نیا۱۲۰
آموزش فصل دوم زیست دهمحسینی نیا۱۶۰
روش تست زنی زیست دهمپازوکی۲۵۰
سوالات احتمالی زیست دهمحسینی نیا۸۰
خلاقیت زیست گیاهی دهمحسینی نیا۱۲۰
روش تست زنی زیست دهمدکتر شیخی۲۰۰
همایش زیست دهمدکتر شیخی۱۵۰
خلاقیت قیدنامه دهمدکتر شیخی۱۰۰
همایش زیست پایه ۱۰ و ۱۱دکتر شیخی۲۲۵
خلاقیت زیست دهمدکتر شیخی۳۲۰

قیمت ادبیات فارسی دهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش ادبیات فارسیستار نژاد۲۱۰
روش تست ادبیات فارسیستار نژاد۱۴۰
زبان فارسیستار نژاد۱۲۰
آرایهستار نژاد۱۲۰
روش تست قرابت معنایی مثبتستار نژاد۶۰
تاریخ ادبیاتاستاد احمدی۵۵
قرابت معنایی منفیاستاد احمدی۶۰
مجموعه۳۰۰تست قرابت منفیستارنژاد۱۱۰

قیمت زبان انگلیسی دهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش زبان انگلیسیدانش زاده۱۲۰
روش تست زبان انگلیسیدانش زاده۱۴۰
یادیارسازی واژگاندانش زاده۸۰
جمع بندی ریدینگمحجوبی۱۰۰
جمع بندی کلوز تستمحجوبی۸۰
جمع بندی گرامرمحجوبی۷۵
جمع بندی واژگانمحجوبی۹۵

قیمت عربی دهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش جامع عربیسعید جوکار۷۵
خلاقیت قواعد عربی دهماستاد احمدی۳۲۰
روش تست زنی عربی دهماستاد احمدی۲۴۰
درک مطلباستاد احمدی۱۳۰
روش تست زنی ترجمهاستاد احمدی۴۵
عربی صد در صداستاد احمدی۱۱۰
جمع بندی عربی دهماستاد احمدی۶۵

قیمت دین و زندگی دهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت  
آموزش دین و زندگیاستاد احمدی۲۲۰
روش تست دینیاستاد احمدی۱۱۰
خلاقیت دین و زندگیاستاد احمدی۲۴۰
همایش دینی دهماستاد احمدی۱۵۰
آموزش دین و زندگی دهمسعید بدلی۱۹۰
دین و زندگی ۱۰۰% در ۵ جلسهسعید بدلی۲۰۰

چگونه منابع دهم تجربی کنکور آسان است را تهیه کنیم ؟

جهت تهیه منابع دهم تجربی دانش آموزان باید با شماره تماس های معتبر زیر تماس بگیرند

۰۹۱۲۱۹۰۴۶۹۰

و پس از واریز هزینه به شماره حساب های زیر فیش واریزی خود را به همراه آدرس به شماره ی زبر ارسال کنند و منابع برای آنها فرستاده می شود .

شماره کارت معتبر کنکور آسان است : ۶۱۰۴۳۳۷۳۳۹۳۳۷۴۱۰ به نام مهندس ابوالفضل شریفی

شماره حساب معتبر کنکور آسان است : ۸۲۳۱۰۳۳۳۱۲ به نام مهندس ابوالفضل شریفی

یا با مراجعه به اپلیکیشن کنکور آسان است منابع را با تخفیف ویژه دریافت کنند.

اپلیکیشن کنکور آسان است
راهنمای استفاده از اپلیکیشن کنکور آسان است

بهترین منابع دهم تجربی را از کجا تهیه کنیم؟

بعترین منابعی شامل منابعی می باشند که هم از لحاظ آموزشی و هم از لحاظ تست زنی دانش آموزان را بی نیاز از هر منبع دیگر کنند.

ویژگی های منابع دهم تجربی کنکور آسان است چیست؟

منابع دهم تجربی کنکور آسان است برای تمام دروس می باشند و از آن جهت مورد اهمیت می باشند که هم می تواند به عنوان منبع کنکوری استفاده کرد و هم می توان به عنوان منبع آموزشی برای مدارس استفاده نمود.

روش تهیه منابع دهم تجربی کنکور آسان است چگونه است؟

معتبرین روش تهیه منابع دهم تجربی کنکور آسان است اپلیکیشن کنکور آسان است می باشد که علاوه بر تهیه منابع ، دانلود رایگان فیلم ها را نیز در این اپلیکیشن می توان مشاهده کرد.

منابع دهم تجربی کنکور آسان است شامل چه مباحثی می شود؟

این منابع شامل دروس عمومی و تخصصی دهم تجربی می باشند که علاوه بر پایه دهم ، حدود ۳۰ درصد سوالات کنکور را شامل می شوند.

لینک های مرتبط :
لیست قیمت کنکور آسان است
قیمت دی وی دی های یازدهم کنکور آسان است
قیمت دی وی دی های دوازدهم کنکور آسان است

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *