قیمت منابع دهم تجربی کنکور آسان است
قیمت منابع دهم تجربی کنکور آسان است

قیمت منابع دهم تجربی کنکور آسان است

قیمت منابع دهم تجربی کنکور آسان است ( گیلنا )

قیمت منابع دهم تجربی کنکور آسان است ( گیلنا )

دهم تجربی اولین مقطع برای دانش آموزان دبیرستانی است.

و پیش نیاز دروس یازدهم و دوازدهم می باشد.

از طرفی دروس دهم حدود ۳۰درصد سوالات کنکور را تشکیل می دهد.

پس باید از بهترین منابع آموزشی و تست زنی برای این مقطع استفاده کرد.

موسسه کنکور آسان است برای پایه دهم تجربی بهترین منابع را با تدریس بهترین اساتید در نظر گرفته است.

به صورتی که دانش آموزان را از هر منبع آموزشی دیگر بی نیاز می سازد.

سوالی که خیلی برای دانش آموزان مطرح می شود این است که:

قیمت منابع دهم تجربی کنکور آسان است؟

چگونگی تهیه منابع کنکور آسان است؟

که در این مقاله به این دو سوال پاسخ داده می شود.

قیمت منابع دهم تجربی کنکور آسان است

قیمت ریاضی دهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش مجموعه، الگو و دنباله ریاضیامیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی الگو و دنباله ریاضیامیر مسعودی۶۰
روش تست زنی مجموعه ریاضیامیر مسعودی۶۰
روش تست زنی مثلثات ریاضیامیر مسعودی۷۵
روش تست زنی معادله ریاضیامیر مسعودی۱۴۰
روش تست زنی نامعادله ریاضیامیر مسعودی۱۱۰
روش تست زنی تابع ریاضیامیر مسعودی۵۰
خلاقیت در تابع ریاضیامیر مسعودی۴۵
خلاقیت در شمارش (ترکیبات) ریاضیامیر مسعودی۳۰
روش تست زنی شمارش ریاضیامیر مسعودی۴۵
آموزش احتمال دهمامیر مسعودی۶۰
روش تست زنی احتمال دهمامیر مسعودی۱۳۵
خلاقیت در احتمال دهمامیر مسعودی۳۰
روش تست زنی آمار دهم و یازدهمامیر مسعودی۸۵
آموزش جامع مثلثات دهممهندس شاهانی۹۰
توان های گویا و عبارات جبری دهممهندس شاهانی۱۰۵
آموزش احتمال سه سالامیرمسعودی۹۵
روش تست زنی احتمال سه سالامیر مسعودی۱۰۰
آموزش جامع ریاضی دهممهندس علیشاه۲۷۰
روش تست زنی ریاضی دهممهندس علیشاه۱۴۰
آموزش جامع ریاضی دهممهندس شاهانی۲۴۰

قیمت فیزیک دهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
روش تست زنی اندازه گیری و چگالیامیر مسعودی۱۱۵
مجموعه آموزش کاروانرژی وتوانامیر مسعودی۷۰
روش تست‌زنی کار و انرژی دهمامیر مسعودی۱۱۵
آموزش ویژگی های فیزیکی موادامیر مسعودی۱۷۰
جمع بندی فشار و چگالی دهمامیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی ویژگی های فیزیکیامیر مسعودی۱۹۵
آموزش دما , گرما و گازهاامیر مسعودی۱۹۰
روش تست زنی دما , گرماامیر مسعودی۱۶۵
جمع بندی دما گرما قانون گازهاامیر مسعودی۱۱۰
آموزش فیزیک فصل اول تا چهارممهندس شاهانی۱۸۰
همایش(جمع بندی) فیزیک ۱۰ و ۱۱امیر مسعودی۴۷۰

قیمت شیمی دهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش فصل ۱ شیمی دهم تجربیعارف ربیعیان۱۰۵
آموزش فصل ۲ شیمیعارف ربیعیان۱۲۰
آموزش فصل ۳ شیمیعارف ربیعیان۱۰۵
همایش مسائل ۱۰و ۱۱عارف ربیعیان۲۸۰
روش تست زنی فصل ۱عارف ربیعیان۱۳۵
روش تست زنی فصل ۲عارف ربیعیان۱۰۵
روش تست فصل ۳عارف ربیعیان۱۲۰
جمع بندی شیمی ۱۰عارف ربیعیان۷۵

قیمت زیست دهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش زیست فصل ۱ و ۲دکتر شیخی۴۵
آموزش زیست فصل ۳ تا ۷دکتر شیخی۱۰۰
آموزش جامع زیست دهمدکتر پازوکی۲۰۰
آموزش فصل اول زیست دهمحسینی نیا۱۲۰
آموزش جامع زیست دهمدکتر امیری۱۲۰
روش تست زنی زیست دهمدکتر شیخی۱۰۰
روش تست زیست دهمحسینی نیا۸۰
همایش زیست دهمدکتر شیخی۱۵۰
خلاقیت قیدنامه زیست شناسیدکتر شیخی۱۰۰
خلاقیت زیست گیاهی دهمحسینی نیا۱۲۰
همایش زیست پایه ۱۰و ۱۱دکتر شیخی۲۲۵
سوالات احتمالی زیست دهمحسینی نیا۸۰
جمع بندی زیست دهمدکتر پازوکی۱۰۰

قیمت ادبیات فارسی دهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش ادبیات دهمستارنژاد۲۱۰
روش تست زنی فارسی (جدید)ستار نژاد۱۴۰
تاریخ ادبیات فارسی دهماستاد احمدی۵۵
روش تست زنی قرابت فارسیاستاد احمدی۶۰
روش تست زنی آرایهاستاد احمدی۶۰
خلاقیت زبان فارسی جامعستار نژاد۱۲۰
جمع بندی سوالات احتمالی ادبیاتستارنژاد۱۴۵

قیمت زبان انگلیسی دهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش زبان انگلیسی دهممحبوبی۳۰۰
آموزش زبان انگلیسیدانش زاده۱۲۰
روش تست انگلیسیدانش زاده۱۰۵
روش تست زنی ریدینگمحبوبی۴۵
روش تست کلوزتستمحبوبی۴۵
همایش جامع گرامرمحبوبی۴۵

قیمت عربی دهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
روش تست زنی عربی دهماستاد احمدی۲۰۰
خلاقیت (درس ۱ تا ۴)استاد احمدی۱۶۰
درک مطلب عربی جامع ن.جدیداستاد احمدی۱۳۰
روش تست زنی ترجمهاستاد احمدی۴۵
تمرین‌های عربیاستاد احمدی۴۰
آسان اموز واژگاناستاد احمدی۴۰
عربی صد در صداستاد احمدی۵۰
آموزش جامع عربیسعید جوکار۷۵

قیمت دین و زندگی دهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش دین و زندگی دهماستاد احمدی۲۲۰
آموزش دین و زندگی دهمسعید بدلی۱۹۰
روش تست دینی دهماستاد احمدی۱۱۰
خلاقیت دین و زندگی دهم تجربیاستاد احمدی۱۸۰
همایش دینی دهماستاد احمدی۱۵۰
کتاب دین و زندگی ۱۰۰% در ۵ جلسهحسین احمدی
سعید بدلی
۱۰۰

 

چگونه منابع دهم تجربی کنکور آسان است را تهیه کنیم ؟

جهت تهیه منابع دهم تجربی دانش آموزان باید با شماره تماس های معتبر زیر تماس بگیرند

۰۹۱۲۱۹۰۴۶۹۰

و پس از واریز هزینه به شماره حساب های زیر فیش واریزی خود را به همراه آدرس به شماره ی زبر ارسال کنند و منابع برای آنها فرستاده می شود .

شماره کارت معتبر کنکور آسان است : ۶۱۰۴۳۳۷۳۳۹۳۳۷۴۱۰ به نام مهندس ابوالفضل شریفی

شماره حساب معتبر کنکور آسان است : ۸۲۳۱۰۳۳۳۱۲ به نام مهندس ابوالفضل شریفی

یا با مراجعه به اپلیکیشن کنکور آسان است منابع را با تخفیف ویژه دریافت کنند.

اپلیکیشن کنکور آسان است
راهنمای استفاده از اپلیکیشن کنکور آسان است

بهترین منابع دهم تجربی را از کجا تهیه کنیم؟

بعترین منابعی شامل منابعی می باشند که هم از لحاظ آموزشی و هم از لحاظ تست زنی دانش آموزان را بی نیاز از هر منبع دیگر کنند.

ویژگی های منابع دهم تجربی کنکور آسان است چیست؟

منابع دهم تجربی کنکور آسان است برای تمام دروس می باشند و از آن جهت مورد اهمیت می باشند که هم می تواند به عنوان منبع کنکوری استفاده کرد و هم می توان به عنوان منبع آموزشی برای مدارس استفاده نمود.

روش تهیه منابع دهم تجربی کنکور آسان است چگونه است؟

معتبرین روش تهیه منابع دهم تجربی کنکور آسان است اپلیکیشن کنکور آسان است می باشد که علاوه بر تهیه منابع ، دانلود رایگان فیلم ها را نیز در این اپلیکیشن می توان مشاهده کرد.

منابع دهم تجربی کنکور آسان است شامل چه مباحثی می شود؟

این منابع شامل دروس عمومی و تخصصی دهم تجربی می باشند که علاوه بر پایه دهم ، حدود ۳۰ درصد سوالات کنکور را شامل می شوند.

لینک های مرتبط :
لیست قیمت کنکور آسان است
قیمت دی وی دی های یازدهم کنکور آسان است
قیمت دی وی دی های دوازدهم کنکور آسان است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *