قیمت دی وی دی های کنکور آسان است
قیمت دی وی دی های کنکور آسان است

قیمت دی وی دی های آموزشی کنکور آسان است

قیمت دی وی دی های آموزشی کنکور آسان است شامل چه مباحثی می باشد ؟

سال هاست که معلمان و دانش آموزان به دنبال روش صحیح درس خواندن ومطالعه کردن می باشند .

و هر شخصی روش خاصی معرفی می کند .

اما در نتیجه به این باور رسیده اند که روش مطالعه برای هر شخص متفاوت می باشد .

ولی مراحل کلی مطالعه یکسان می باشد .

مراحل مطالعه

  1. آموزش
  2. تست زنی
  3. خلاصه
  4. جمع بندی
  5. مرور

این پنج مرحله اصول صحیح مطالعه است .

آموزش اصلی ترین مرحله مطالعه می باشد .

در صورتی که اگر آموزش به درستی انجام نشود سایر مراحل مطالعه نیز بی فایده می باشند .

زیرا با آموزش مفاهیم برای دانش آموزان و داوطلبین شفاف سازی می شود .

و روش آموزش نیز باید به گونه ای باشد که مباحث کنکوری را نیز در بربگیرد .

تدریس های آموزشی باید به گونه ای صورت بگیرد که هم دانش آموز را برای امتحانات مدرسه آماده کند و هم برای کنکور سراسری .

پس منابع آموزشی صحیح بیشترین کمک را به دانش آموزان می کند .

کنکور آسان است بهترین منابع آموزشی را تدریس کرده است .

دی وی دی های آموزشی کنکور آسان است با تدریس اساتیدی همچون استاد امیر مسعودی استاد عارف ربیعیان استاد حسین احمدی استاد امیر دانش زاده و … مورد استقبال دانش آموزان و خانواده ها قرار گرفته است .

اساتید کنکور آسان است در این دی وی دی ها ، هر درس را به صورت خط به خط تدریس کرده اند .

و سپس هر مبحث را به صورت مفهومی و در انتها به صورت ترکیبی تدریس کرده اند .

هر دانش آموز با تهیه این مباحث آموزشی خود را از کتاب درسی و کتاب های کمک درسی بی نیاز می کند .

در واقع دی وی دی های کنکور آسان است یک تدریس جامع و کامل می باشند .

که فصل به فصل تدریس را انجام داده اند .

جهت مشاهده نمونه تدریس ها می توانید به لینک زیر مراجعه کنید .

نمونه تدریس رایگان کنکور آسان است

قیمت دی وی دی های آموزشی کنکور آسان است

قیمت دی وی دی های آموزشی ریاضی تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش مجموعه، الگو و دنباله ریاضیامیر مسعودی۱۰۰
خلاقیت در تابع ریاضیامیر مسعودی۴۵
خلاقیت در شمارش (ترکیبات) ریاضیامیر مسعودی۳۰
آموزش احتمال دهمامیر مسعودی۶۰
خلاقیت در احتمال دهمامیر مسعودی۳۰
آموزش جامع مثلثات دهممهندس شاهانی۹۰
توان های گویا و عبارات جبری دهممهندس شاهانی۱۰۵
آموزش احتمال سه سالامیرمسعودی۹۵
آموزش جامع ریاضی دهممهندس علیشاه۲۷۰
آموزش جامع ریاضی دهممهندس شاهانی۲۴۰
آموزش هندسه تحلیلی فصل ۱امیر مسعودی۶۵
معادله و سهمی یازدهمامیر مسعودی۱۴۵
آموزش هندسه فصل ۲مهندس شاهانی۱۰۵
آموزش جامع توابع نمایی و لگاریتی یازدهمامیر مسعودی۱۰۰
قدر مطلق و جز صحیح سه سالامیر مسعودی۶۰
آموزش جامع معادله و سهمی یازدهممهندس شاهانی۱۶۰
آموزش جامع هندسه تحلیلی یازدهممهندس شاهانی۶۰
آموزش حد و پیوستگی یازدهممهندس شاهانی۱۳۵
آموزش جامع ریاضی یازدهممهندس علیشاه۱۴۰
آموزش جامع احتمال (سه سال)امیر مسعودی۱۰۰
آموزش جامع ریاضی دوازدهممهندس علیشاه۲۱۰
آموزش جامع احتمال سه سالامیر مسعودی۱۰۰
مشتق و کاربرد مشتق دوازدهمامیر مسعودی۲۶۰
قدر مطلق و جز صحیح سه سالامیر مسعودی۶۰
هندسه یازدهم و دوازدهمامیر مسعودی۱۷۰
آموزش احتمال سه سالامیرمسعودی۹۵
آموزش جامع احتمال (سه سال)امیر مسعودی۱۰۰
آموزش جامع ریاضی دوازدهممهندس علیشاه۲۱۰
آموزش جامع احتمال سه سالامیر مسعودی۱۰۰
قدر مطلق و جز صحیح سه سالامیر مسعودی۶۰
هندسه یازدهم و دوازدهمامیر مسعودی۱۷۰

قیمت دی وی دی های آموزشی ریاضی ریاضی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش مجموعه، الگو و دنباله ریاضیامیر مسعودی۱۰۰
آموزش احتمال دهمامیر مسعودی۶۰
آموزش جامع مثلثات دهممهندس شاهانی۹۰
توان های گویا و عبارات جبریمهندس شاهانی۱۰۵
آموزش آمار و احتمال جامعامیرمسعودی۱۱۵
آموزش جامع ریاضی دهممهندس علیشاه۲۷۰
آموزش هندسه دهممهندس علیشاه۱۱۰
آموزش هندسه دهممهندس شاهانی۱۹۵
آموزش هندسه تحلیلی یازدهمامیر مسعودی۶۵
آموزش مثلثات یازدهمامیر مسعودی۸۰
آموزش جامع توابع نمایی و لگاریتمیامیر مسعودی۱۱۵
آموزش زنی حد وپیوستگی یازدهممهندس شاهانی۱۳۵
قدر مطلق و جز صحیح سه سالامیر مسعودی۶۰
آموزش جامع معادله و سهمی یازدهممهندس شاهانی۱۶۰
آموزش جامع هندسه تحلیلی یازدهممهندس شاهانی۶۰
آموزش جامع احتمال کنکورامیر مسعودی۱۱۵
قدر مطلق و جز صحیح کنکورامیر مسعودی۶۰

قیمت دی وی دی های آموزشی فیزیک تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
مجموعه آموزش کاروانرژی وتوانامیر مسعودی۷۰
آموزش ویژگی های فیزیکی موادامیر مسعودی۱۷۰
جمع بندی فشار و چگالی دهمامیر مسعودی۱۱۵
آموزش دما , گرما و گازهاامیر مسعودی۱۹۰
آموزش فیزیک فصل اول تا چهارممهندس شاهانی۱۸۰
آموزش الکتریسیته ساکن یازدهمامیر مسعودی۲۲۰
آموزش جریان ومدار یازدهمامیر مسعودی۲۴۵
آموزش القا والکترومغناطیس یازدهمامیر مسعودی۷۵
آموزش نوسان و امواجمهندس شاهانی۱۴۰
آموزش جامع فیزیک دوازدهممهندس علیشاه۱۸۰
آموزش فیزیک فصل اول تا چهارممهندس شاهانی۱۸۰

قیمت دی وی دی های آموزشی فیزیک ریاضی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت (تومان)
مجموعه آموزش کاروانرژی وتوانامیر مسعودی۷۰
آموزش ویژگی های فیزیکی موادامیر مسعودی۱۷۰
آموزش دما,گرما و قانون گازها دهمامیر مسعودی۱۹۰
آموزش جامع ترمودینامیک دهممهندس شاهانی۶۰
آموزش فیزیک فصل اول تا چهارممهندس شاهانی۱۸۰
آموزش الکتریسیته ساکن یازدهمامیر مسعودی۲۲۰
آموزش جریان ومدار یازدهمامیر مسعودی۱۲۰
آموزش القا والکترومغناطیسامیر مسعودی۹۰

قیمت دی وی دی های آموزشی شیمی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش فصل ۱ شیمی دهم تجربیعارف ربیعیان۱۰۵
آموزش فصل ۲ شیمیعارف ربیعیان۱۲۰
آموزش فصل ۳ شیمیعارف ربیعیان۱۰۵
آموزش شیمی فصل ا یازدهممهندس عارف ربیعیان۷۵
آموزش شیمی فصل ۲ یازدهممهندس عارف ربیعیان۱۰۵
آموزش شیمی فصل ۳ یازدهممهندس عارف ربیعیان۷۵
آموزش فصل اول شیمی دوازدهممهندس عارف ربیعیان۱۳۰

جهت تهیه دی وی دی های کنکور آسان است تماس با :

۰۹۱۲۱۹۰۴۶۹۰

صفحه رسمی کنکور آسان است در اینستاگرام :

https://instagram.com/ojeyadgiri.tv2

شماره کارت معتبر کنکور آسان است : ۶۱۰۴۳۳۷۳۳۹۳۳۷۴۱۰ به نام مهندس ابوالفضل شریفی

شماره حساب معتبر کنکور آسان است :۸۲۳۱۰۳۳۳۱۲ بانک ملت به نام مهندس ابوالفضل شریفی

لینک های مرتبط :
سایت رسمی کنکور آسان است
لیست قیمت کنکور آسان است
راهنمای خرید با اپلیکیشن کنکور آسان است
بسته معلم خصوصی کنکور آسان است
واحد تایید مشاوره کنکور آسان است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *