دی وی دی های تست زنی کنکور آسان است
دی وی دی های تست زنی کنکور آسان است

دی وی دی های تست زنی کنکور آسان است

دی وی دی های تست زنی کنکور آسان است شامل مباحثی می باشند ؟

مطالعه صحیح یکی از راه های موفقیت در کنکور سراسری می باشد .

اما مطالعه صحیح ظرافت های خاص خود را دارد .

بارها اتفاق افتاده که دانش آموزی در ماه های نزدیک به کنکور و در هنگام مرور متوجه می شود بخش عمده ای از مطالب را فراموش کرده است .

زیرا مطالعه ای که این افراد انجام داده اند صحیح نبوده است .

در ادامه روش مطالعه صحیح را توضیح خواهیم داد .

اما باید توجه داشت روش مطالعه افراد با هم متفاوت است . و هر شخصی با یک روش مطالعه می تواند به موفقیت برسد .

روش مطالعه

مراحل صحیح مطالعه شامل :

آموزش – تست زنی – خلاصه – مرور – جمع بندی می باشد .

یکی از اصلی ترین عوامل موفقیت بعد از آموزش ، تست زنی می باشد .

دانش آموز با تست زنی و مرور می تواند مطالب را تثبیت کند و از درصد پیشرفت خود آگاهی یابد .

انواع تست زنی

در مطالعه سه نوع تست زنی وجود دارد :

۱-تست های آموزشی

۲-تست های ارزیابی

۳-تست های زماندار

دانش آموزان بعد از مطالعه هر مبحث باید بین ۱۰ الی ۱۵ تست آموزشی بزنند .

در تست آموزشی دانش آموزان بعد از هر تست پاسخ را بررسی می کنند  . و مشکل درسی خود را برطرف می کنند .

سپس تست ارزیابی که بین ۲۰ الی ۳۰ تست می باشد .

در این نوع تست زنی بعد از هر ده تست دانش آموز آن ها را بررسی می کند و در صورتی که به بیش از ۲ سوال پاسخ اشتباه داده باشند باید مبحث را دوباره مطالعه کرد .

و تست زماندار که پس از پایان هر مبحث و در انتها مطالعه می باشد .

باید هر تست را مطابق با زمان کنکور حل کرد .

برای مثال برای هر تست شیمی در کنکور سراسری حدود ۶۰ ثانیه زمان می باشد . پس دانش آموزان در زمان مطالعه نیز باید هر تست شیمی را در ۶۰ ثانیه حل کنند .

اما برای افزایش سرعت تست زنی باید از منابعی استفاده کرد که تکنیک های تست زنی را آموزش دهند .

تکنیک هایی که در کمترین زمان پاسخ درست را به ما ارائه دهند .

دی وی دی های تست زنی کنکور آسان است

موسسه کنکور آسان است با اساتیدی همچون امیر مسعودی – عارف ربیعیان – حسین احمدی و … برترین و سریعترین تکنیک های تست زنی را ارائه می دهد .

تکنیک هایی تست زنی این موسسه در چند سال اخیر مورد استفاده دانش آموزان قرار گرفته است .

به گونه ای که رتبه برترهای کنکور سال های اخیر با استفاده از تکنیک های تست زنی کنکور آسان است توانسته اند به دانشگاه دلخواه خود دست یابند .

تکنیک هایی مانند : تکنیک میز پولی امیر مسعودی در حل فیزیک

تکنیک یاد یار سازی استاد احمدی در درس ادبیات

و…

قیمت دی وی دی های تست زنی کنکور آسان است

قیمت دی وی دی های تست زنی ریاضی

عنوانمدرسقیمت
روش تست زنی الگو و دنباله ریاضیامیر مسعودی۶۰
روش تست زنی مجموعه ریاضیامیر مسعودی۶۰
روش تست زنی مثلثات ریاضیامیر مسعودی۷۵
روش تست زنی معادله ریاضیامیر مسعودی۱۴۰
روش تست زنی نامعادله ریاضیامیر مسعودی۱۱۰
روش تست زنی تابع ریاضیامیر مسعودی۵۰
روش تست زنی شمارش ریاضیامیر مسعودی۴۵
روش تست زنی احتمال دهمامیر مسعودی۱۳۵
روش تست زنی آمار دهم و یازدهمامیر مسعودی۸۵
روش تست زنی احتمال سه سالامیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی ریاضی دهممهندس علیشاه۱۴۰
روش تست زنی هندسه تحلیلی فصل ۱امیر مسعودی۴۵
روش تست زنی هندسه فصل ۲مهندس شاهانی۴۵
روش تست زنی تابع یازدهمامیر مسعودی۹۰
روش تست زنی مثلثات یازدهمامیر مسعودی۱۶۵
روش تست زنی حد وپیوستگی یازدهمامیر مسعودی۱۳۵
روش تست زنی آمار دهم و یازدهمامیر مسعودی۸۵
روش تست زنی احتمال یازدهمامیر مسعودی۶۰
روش تست زنی احتمال کنکور (سه سال)امیر مسعودی۹۵
روش تست زنی حد و پیوستگی جامعامیر مسعودی۱۹۵
روش تست زنی احتمال سه سالامیر مسعودی۹۵
روش تست زنی احتمال دوازدهمامیر مسعودی۶۰
روش تست زنی تابع سه سالامیر مسعودی۱۳۰
روش تست زنی تابع دوازدهمامیر مسعودی۷۵
روش تست زنی حد بی نهایتامیر مسعودی۸۵
روش تست زنی حد جامعامیر مسعودی۱۹۵
روش تست زنی مثلثات سه سالامیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی مثلثات دوازدهمامیر مسعودی۷۵
روش تست زنی هندسه تحلیلیامیر مسعودی۴۵
روش تست زنی تابع یازدهمامیر مسعودی۹۰
روش تست زنی احتمال جامعامیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی احتمال کنکورامیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی تابع جامع کنکورامیر مسعودی۱۵۰
روش تست زنی تابع دوازدهمامیر مسعودی۶۰
روش تست زنی مثلثات کنکورامیر مسعودی۱۳۰
روش تست زنی مثلثات دوازدهمامیر مسعودی۵۰

قیمت دی وی دی های تست زنی فیزیک

عنوانمدرسقیمت (تومان)
روش تست زنی اندازه گیری و چگالیامیر مسعودی۱۱۵
روش تست‌زنی کار و انرژی دهمامیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی ویژگی فیزیکی موادامیر مسعودی۱۹۵
روش تست زنی دما,گرما و قانون گازهاامیر مسعودی۱۶۵
روش تست زنی الکتریسیته ساکنامیر مسعودی۹۵
روش تست زنی خازن یازدهمامیر مسعودی۵۵
روش تست جریان ومدار یازدهمامیر مسعودی۱۳۰
روش تست مغناطیس یازدهمامیر مسعودی۱۳۰
روش تست القا یازدهمامیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی حرکت شناسیامیر مسعودی۱۵۰
روش تست دینامیکامیر مسعودی۲۲۰
روش تست امواجامیر مسعودی۲۲۰
روش تست زنی نوسانامیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی حرکت شناسیامیر مسعودی۱۳۰
روش تست زنی دینامیک دوازدهمامیر مسعودی۲۲۰
روش تست زنی نوسان دوازدهمامیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی امواج دوازدهمامیر مسعودی۲۲۰
روش تست زنی اتمی و هسته ایامیر مسعودی۲۴۰
روش تست زنی اتمی و هسته ایمهندس شاهانی۱۲۰

قیمت دی وی دی های تست زنی شیمی

عنوانمدرسقیمت ( تومان )
روش تست زنی فصل ۱عارف ربیعیان۱۳۵
روش تست زنی فصل ۲عارف ربیعیان۱۰۵
روش تست فصل ۳عارف ربیعیان۱۲۰
روش تست زنی شیمی فصل اولعارف ربیعیان۲۱۰
روش تست زنی شیمی فصل دومعارف ربیعیان۱۳۵
روش تست زنی شیمی فصل سومعارف ربیعیان۷۵
روش تست زنی شیمی فصل ۱عارف ربیعیان۲۰۰
روش تست زنی شیمی فصل ۲عارف ربیعیان۲۰۰
روش تست زنی شیمی فصل ۳عارف ربیعیان۱۶۰
روش تست زنی شیمی فصل ۴عارف ربیعیان۱۵۵
روش تست زنی استوکیومتریعارف ربیعیان۷۰
روش تست زنی اسید و بازعارف ربیعیان۱۲۰

قیمت دی وی دی های تست زنی زیست

عنوانمدرسقیمت
روش تست زنی زیست دهمدکتر شیخی۱۰۰
روش تست زیست دهمحسینی نیا۸۰
روش تست زنی زیست یازدهمدکتر شیخی۱۰۰
روش تست زنی فصل ۱ تا ۵ زیستهژیر امیری۲۴۰

دانش آموزان جهت تهیه نمونه تدریس و خرید دی وی دی های تست زنی کنکور آسان است می توانند با شماره های زیر ارتباط برقرار کنند .

۰۹۱۲۱۹۰۴۶۹۰

صفحه رسمی کنکور آسان است در اینستاگرام :

https://instagram.com/ojeyadgiri.tv2

شماره کارت معتبر کنکور آسان است : ۶۱۰۴۳۳۷۳۳۹۳۳۷۴۱۰ به نام مهندس ابوالفضل شریفی

شماره حساب معتبر کنکور آسان است :۸۲۳۱۰۳۳۳۱۲ بانک ملت به نام مهندس ابوالفضل شریفی

لینک های مرتبط :
سایت رسمی کنکور آسان است
لیست قیمت کنکور آسان است
راهنمای خرید با اپلیکیشن کنکور آسان است
بسته معلم خصوصی کنکور آسان است
واحد تایید مشاوره کنکور آسان است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *