بودجه بندی کنکور 1401
بودجه بندی کنکور 1401

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۱

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۱ اعلام شد.

کنکور، بزرگ ترین و سرنوشت ساز ترین آزمون برای نوجوانان و جوانان محسوب می شود، به همین دلیل دانش آموزان و خانواده ها بیشترین سرمایه گذاری را بر روی کنکور سراسری انجام می دهند.

بودجه بندی هر سال یکی از نکاتی است که دانش آموزان و مشاورین کنکوری باید از آن اطلاع داشته باشند تا بتوانند برنامه ی مناسب داشته باشند.

هر دانش آموز اگر برحسب زمان نیاز به حذف مباحث دارد باید ابتدا بودجه بندی را مطالعه و سپس مباحث را حذف یا مرور نماید.

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۱ برای رشته ها

بودجه بندی دروس اختصاصی تجربی کنکور ۱۴۰۱

بودجه بندی ریاضی تجربی در کنکور ۱۴۰۱

درس ریاضی از جمله دروس سخت برای دانش آموزان و داوطلبین کنکوری می باشد . که دانش آموزان با کمی دقت و تمرین در درس ریاضی می توانند به درصد بالایی در این درس برسند و درس ریاضی در افزایش تراز نقش زیادی دارد.

ریاضی کنکور آسان است

نام فصلتعداد سوالات ریاضی در کنکور ۱۴۰۱
الگو ودنباله۱
توان های گویا و عبارت های جبری۰
معادله و نامعادله۳
هندسه۴
تابع۲
مثلثات۴
توابع نمایی و لگاریتم۲
حد وپیوستگی۴
مشتق۴
کاربرد مشتق۲
شمارش ، بدون شمردن۱
احتمال۲
آمار۱

بودجه بندی فیزیک تجربی در کنکور ۱۴۰۱

فیزیک درسی است که همیشه دانش آموزان برای حل مسائل آن دنبال راه حل ها و تکنیک هایی سریع می باشند. تکنیک هایی مثل تکنیک میز پولی  مهندس امیر مسعودی و … که سرعت دانش آموزان را در حل مسائل بالا می برند .

فیزیک کنکور آسان است

نام فصلتعداد سوالات فیزیک در کنکور ۱۴۰۱
فیزیک و اندازه گیری۱
کار و انرژی و توان۲
ویژگی های فیزیک مواد۲
دما و گرما۳
الکتریسیته ساکن۳
جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم۳
مغناطیس و القای الکترومغناطیس۳
حرکت بر خط راست۳
دینامیک۳
نوسان و امواج۴
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای۳

بودجه بندی شیمی کنکور تجربی ۱۴۰۱

شیمی جزء درس های مورد علاقه دانش آموزان می باشد که دانش آموزان رشته تجربی تایم زیادی را مطالعه آن می گذارند و یکی از دروسی است که ضریب زیادی در رشته های پیراپزشکی در زیر گروه ۳ دارد.

شیمی کنکور آسان است

نام فصلتعداد سوالات شیمی در کنکور ۱۴۰۱
کیهان زادگاه الفبای هستی۳
ردپای گازها در زندگی۳
آب ، آهنگ زندگی۲
قدر هدایای زمینی را بدانیم۴
در پی غذای سالم۴
پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر۶
مولکول ها در خدمت تندرستی۳
آسایش و رفاه در سایه شیمی۴
شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری۴
شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر۲

بودجه بندی زیست کنکور تجربی ۱۴۰۱

زیست درسی که دانش آموزان رشته تجربی بیش از هر چیزی به آن اهمیت می دهند . و برای رشته مورد علاقه اکثر داوطلبان یعنی پزشکی ضریب ۱۲ دارد . زیست را برای کنکور باید به صورت ترکیبی و مفهومی خواند .

زیست کنکور آسان است

نام فصلتعداد سوالات زیست در کنکور ۱۴۰۱
زیست شناسی ،دیروز ، امروز ، فردا۰
گوارش و جذب مواد۳
تبادلات گازی۲
گردش مواد در بدن۳
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد۳
از یاخته تا گیاه۳
جذب و انتقال مواد درگیاهان۲
تنظیم عصبی۳
حواس۳
دستگاه حرکتی۲
تنظیم شیمیایی۰
ایمنی۳
تنظیم یاخته۱
تولید مثل۳
تولید مثل نهاندانگان۲
پاسخ گیاهان به محرک ها۱
مولکول های اطلاعاتی۲
جریان اطلاعات در یاخته۳
انتقال اطلاعات در نسل ها۳
تغییر در اطلاعات وراثتی۲
ازماده به انرژی۱
از انرژی به ماده۲
فناوری های نوین زیستی۱
رفتارهای جانوران۲


زیست کنکور آسان است توسط دکتر مهدی شیخی، عرفان پازوکی و حسینی نیا تدریس می شود.

بودجه بندی کنکور ریاضی ۱۴۰۱

بودجه بندی ریاضی کنکور ریاضی ۱۴۰۱

ریاضیات شامل چند درس می شود از جمله دیفرانسیل و ریاضی پایه، هندسه پایه، هندسه تحلیلی، حسابان، درس گسسته، جبر و احتمال و آمار مدل سازی این بخش در کنکور دارای ۵۵ سوال و میزان پاسخگویی ۸۵ دقیقه است.

بودجه بندی هندسه و گسسته کنکور ۱۴۰۱

هندسه و گسسته از دروس سخت رشته ریاضی که با تدریس های امیر مسعودی در کنکور آسان است به راحتی می توانند تست های هندسه و ریاضیات گسسته را حل کنند.

این درس در کنکور ۱۴۰۱ داری ۳۵ تست است که در زیر بیان شده:

نام فصلتعداد سوالات هندسه در کنکور ۱۴۰۱
ترسیم های هندسی و استدلال۰
قضیه تالس و تشابه۲
چند ضلعی ها۱
تجسم فضایی۲
دایره۳
تبدیل های هندسی۲
رابطه طولی با مثلث۱
ماتریس۳
مقاطع مخروطی۳
بردارها۱
مبانی ریاضیات۳
احتمال۲
آمار توصیفی۲
آمار استنباطی۰
نظریه اعداد۴
گراف۲
ترکیبات۴

بودجه بندی حسابان کنکور ۱۴۰۱

حسابان در ۳ مقطع دهم و یازدهم و دوازدهم تدریس کرده است که امیر مسعودی در اوج یادگیری در موسسه کنکور آسان است آموزشی و تست زنی را برای حسابان تدریس کرده است .

تعداد سوالات حسابان در کنکور دارای ۱۹ تست می باشد.

عنوان فصلتعداد سوالات حسابان در کنکور ۱۴۰۱ ریاضی
مجموعه الگو و دنباله۲
مثلثات۳
توان های گویا و عبارات جبری۱
معادله و نامعادله۱
شمارش بدون شمردن۰
هندسه تحلیلی۰
توابع۲
بخش پذیری و تقسیم۰
تابع نمایی و لگاریتم۱
حد و پیوستگی۳
حد نامتناهی و حد در بینهایت۱
مشتق۳
کاربرد مشتق۲

بودجه بندی هندسه کنکور ریاضی ۱۴۰۱

هندسه در موسسه کنکور آسان است توسط مهندس امیر مسعودی در بسته های cpr6 و هندسه اقلیدوسی تدریس شده است.

بر اساس بودجه بندی کنکور ۱۴۰۱ در کنکور ریاضی، از مبحث هندسه تعداد ۸ سوال ارائه می شود، با توجه به تعداد تست های قابل توجهی که از درس هندسه در کنکور وجود دارد، زدن تست های هندسه، در درصد ریاضی و رتبه داوطلب تاثیر مستقیم دارد.

بودجه بندی درس شیمی در کنکور ریاضی ۱۴۰۱

بودجه بندی این درس مثل بودجه بندی شیمی در رشته تجربی هست که در مقاله بودجه بندی کنکور تجربی در سایت اوج یادگیری قابل مطالعه است . مهندس عارف ربیعیان مبحث شیمی را به صورت آموزش مفهومی و تکنیک های تست زنی در بسته های آموزش، روش تست زنی، جمع بندی و همایش در اوج یادگیری ( کنکور آسان است ) تدریس کرده است.

این درس در کنکور ریاضی دارای ۳۵ سوال در ۳۵ دقیقه است .

نام فصلتعداد سوالات شیمی در کنکور ۱۴۰۱
کیهان زادگاه الفبای هستی۳
ردپای گازها در زندگی۳
آب ، آهنگ زندگی۲
قدر هدایای زمینی را بدانیم۴
در پی غذای سالم۴
پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر۶
مولکول ها در خدمت تندرستی۳
آسایش و رفاه در سایه شیمی۴
شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری۴
شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر۲

بودجه بندی فیزیک در کنکور ریاضی ۱۴۰۱

فیزیک از جمله دروس مورد علاقه دانش آموزان ریاضی می باشد که دانش آموزان برای حل مسائل آن می توانند از بهترین منابع تست زنی استفاده کنند .

موسسه اوج یادگیری ( کنکور آسان است ) فیزیک را با تدریس های امیر مسعودی و با تکنیک های تست زنی مسعودی برای دانش آموزان تدریس کرده است .

این درس در کنکور شامل ۴۵ سوال در ۵۵ دقیقه است

نام فصلتعداد سوالات فیزیک در کنکور ۱۴۰۱ ریاضی
برهم کنش های موج۲
فیزیک و اندازه گیری۰
کار و انرژی و توان۲
ویژگی های فیزیک مواد۳
دما و گرما۴
الکتریسیته ساکن۳
جریان الکتریکی۴
مغناطیس۲
خازن۱
حرکت بر خط راست۴
دینامیک۶
نوسان و امواج۴
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای۴
ترمودینامیک۳

بودجه بندی دروس عمومی کنکور ۱۴۰۱

بودجه بندی ادبیات فارسی کنکور ۱۴۰۱

این درس در کنکور سراسری شامل ۲۵ سوال می باشد و در این درس خودتان به وضوح خواهید دید که بیشترین تست در قسمت قرابت معنایی است و برای رسیدن به درصد بالایی از درس ادبیات، داوطلبان نیاز به تسلط بر مبحث قرابت معنایی داشته و بتوانند تست های قرابت معنایی را به درستی و در کمترین زمان ممکن بزنند.

استاد حسین احمدی و سیروس ستارنژاد، در کنکور آسان است ادبیات را به صورت آموزش مفهومی و تست زنی و همچنین به صورت مبحثی (قرابت، آرایه، واژگان، تاریخ ادبیات و زبان فارسی) برای دانش آموزان تدریس کرده اند.

ادبیات کنکور آسان است

مبحثتعداد سوالات در ادبیات در کنکور ۱۴۰۱
واژگان۳
املاء۳
زبان فارسی۵
تاریخ و ادبیات۱
آرایه های ادبی۴
قرابت معنایی۹

بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور ۱۴۰۱

بودجه بندی زبان انگلیسی در کنکور سراسری ۲۵  تست است .

و به خاطرضعیف بودن دانش آموزان  در این درس حتی با جواب دادن تعداد کمی از سوالات زبان به درصد بالایی در زبان دست پیدا می کنند .

که در این بخش بیشترین سوال را درک مطلب به خود اختصاص داده است .

دانش آموزان برای سریع تست زنی درک مطلب می توانند از روش های تست زنی موسسه کنکور آسان است با تدریس امیر دانش زاده استفاده کنند .

کنکور آسان است  تست زنی و آموزش زبان انگلیسی را در کمترین زمان و بیشترین بازدهی برای دانش آموزان تدریس کرده است .

زبان کنکور آسان است

مبحثتعداد سوالات زبان انگلیسی در کنکور ۱۴۰۱
واژگان۸
گرامر۴
Cloze test۵
درک مطلب reding۸

بودجه بندی زبان عربی کنکور ۱۴۰۱

این درس هم در کنکور ۲۵ سوال دارد که این درس هم با زدن تعدادی تست می تواند به شما کمک کند تراز خوبی در کنکور به دست آورید .

که بیشترین تست تا امسال را مباحث ترجمه و تعریب و قواعد به خود اختصاص داده است .

مباحث ترجمه و تعریب و قواعد در موسسه کنکور آسان است به صورت تست زنی و آموزشی توسط حسین احمدی و سعید جوکار تدریس شده است.

عربی کنکور آسان است

مبحثتعداد سوالات عربی در کنکور ۱۴۰۱
ترجمه و تعریب۸
درک مطلب۴
حرکت گذاری۲
تحلیل صرفی۳
قواعد۸

بودجه بندی دین و زندگی کنکور ۱۴۰۱

راحت ترین درس عمومی در کنکور سراسری دین و زندگی می باشد .

تعداد سوالات دین و زندگی ۲۵ سوال است که از کتاب دینی دهم ، یازدهم و دوازدهم است که طبق بودجه بندی کنکور سراسری از دین و زندگی دهم ۹ سوال ، از دین و زندگی یازدهم ۸ سوال و از دین و زندگی دوازدهم هم ۸ سوال مطرح شده است .

دین و زندگی اوج یادگیری با تدریس استاد حسین احمدی و سعید بدلی، دانش آموزان زیادی را به صد در صد دین و زندگی در کنکور رسانده است.

دین و زندگی کنکور آسان است

مبحثتعداد سوالات دین و زندگی در کنکور ۱۴۰۱
آیات و روایات۱۱
اشعار و حدیث۵
متن۹
بودجه بندی کنکور چیست؟

بودجه بندی کنکور، تعداد تست هایی که از هر مبحث ارائه می شود را مشخص می کند.

اطلاع از بودجه بندی کنکور چه کاربرد هایی دارد؟

داوطلبان کنکور با اطلاع از بودجه بندی کنکور، می توانند بر اساس آن برنامه ریزی درسی نوشته و برای مباحثی که تعداد سوالات بیشتری از آن ها آورده می شود زمان بیشتری را اختصاص دهند.

از هندسه تجربی چند تست در کنکور آورده می شود؟

بر اساس بودجه بندی کنکور، از مبحث هندسه در کنکور تجربی ۴ تست آورده می شود.

بودجه بندی کنکور انسانی به چه صورت است؟

بودجه بندی کنکور انسانس ۱۴۰۱ به طور دقیق در این نوشته قرار گرفته است.

لینک مرتبط:
ضریب دروس در کنکور
زیر گروه هر رشته در کنکور

۳ پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *