کنکور آسان است ( انتشارات گیلنا )

کنکور آسان است

کنکور آسان است چیست ؟ برترین اساتید کنکوری در کدام موسسه هستند ؟ هدف از ایجاد موسسه چیست ؟ بهترین منابع آموزشی کدام اند ؟ دی وی دی های آموزشی شامل چه مباحثی می باشند ؟ و سوالاتی در مورد موسسه که در این مقاله به آنها پاسخ داده می شود. کنکور آینده دانش آموزان  […]