تاثیر معدل در کنکور 1403

تاثیر معدل در کنکور 1403

تاثیر معدل از کنکور 1402 کاملا متفاوت شده است.نحوه تاثیر به گونه ای است که شما داوطلبان کنکور سراسری در این آزمون فقط محدود به ارزیابی در دروس ختصاصی هستید و ارزیابی دروس عمومی از طریق امتحانات نهایی مقطع متوسطه دوم اعمال می شود.این تاثیر به صورت قطعی و مثبت در کارنامه اولیه شما داوطلبان […]

منابع کنکور 1403

منابع کنکور 1403

منابع کنکور 1403 محدود به منابع دروس اختصاصی هستند. کنکور 1403 دومین سالی است که کنکور فقط برای دروس اختصاصی برای همه رشته ها برگزار می شود و دروس عمومی از کنکور حذف شده اند.توجه داشته باشید که نمره مربوط به دروس عمومی از طریق تاثیر سوابق تحصیلی اعمال می شود. این تاثیر از طریق […]