کنکور سراسری ۱۴۰۰ و شرایط برگزاری

شرایط کنکور 1400

کنکور سراسری بزرگترین دغدغه دانش آموزان می باشد . و شرایط برگزاری کنکور سراسری سوال همیشگی دانش آموزان و خانواده ها است . در این مقاله به سوالات دانش آموزان در مورد کنکور سراسری پاسخ داده می شود . سوالاتی همانند : زمان ثبت نام در کنکور سراسری ۱۴۰۰ ؟ منابع کنکور سراسری ۱۴۰۰ ؟ […]

سهمیه های کنکور ۱۴۰۰ اعلام شد.

انواع سهمیه کنکور 1400

سهمیه های کنکور ۱۴۰۰ اعلام شد. در این مقاله سعی کرده ایم انواع سهمیه های موجود و موثر در کنکور را بررسی کرده و داوطلبان را در شناخت مسیرشان یاری دهیم.می دانیم داوطلبان کنکور سراسری ۱۴۰۰ همان قدر که نگران تاثیر معدل در کنکور ۱۴۰۰ هستند و اخبار آن را دنبال می کنند می بایست حواسشان […]