واحد تایید مشاوران کنکور آسان است

واحد تایید مشاوره کنکور آسان است

راه های برقراری ارتباط با واحد مشاوران کنکور آسان است چیست؟ واحد تایید مشاوران کنکور آسان است با چه هدفی ایجاد شده است؟ چگونه می توان از مشاوره و برنامه ریزی این موسسه استفاده کرد؟یکی از خدماتی که از سوی موسسه کنکور آسان است، به کلیه دانش آموزان و داوطلبان ارائه می شود، مشاوره و […]

حسین احمدی

استاد حسین احمدی

همه چیز درباره مدرس دروس عمومی کنکور آسان است؛ استاد حسین احمدی✍حسین احمدی بنیان گذار و مدرس دروس عمومی کنکور آسان است می باشد. ایشان با در نظر داشتن نیاز کلیه دانش آموزان به یادگیری مفهومی کنکور و امکان دسترسی آن ها به آموزشی عدالت محور ، اولین مجوز آموزش کنکور به صورت لوح فشرده […]