حسین احمدی

استاد حسین احمدی

حسین احمدی کیست ؟ استاد حسین احمدی بنیان گذار و مدرس دروس عمومی کنکور آسان است می باشد. حسین احمدی، با در نظر داشتن نیاز دانش آموزان به یادگیری مفهومی کنکور و امکان دسترسی کلیه دانش آموزان کشور در اقسار نقاط کشور، اولین مجوز آموزش کنکور به صورت لوح فشرده را دریافت نمود و با […]

شماره حساب معتبر کنکور آسان است

شماره حساب معتبر کنکور آسان است

موسسه بزرگ کنکور آسان است با داشتن گروه های فروش و مشاوره متعدد و فعالیت گسترده در ایران ، جهت مدیریت و حمایت از دانش آموزان و داوطلبان کنکور شماره حساب های مختلفی را به دانش آموزان ارائه می شود . این شماره حسابهای متعدد قطعا مزیت و معایبی دارد. معایب امکان سوء استفاده از […]