کارنامه کنکور سراسری

کارنامه کنکور سراسری

کارنامه کنکور سراسری شامل دو مرحله کارنامه اولیه و نهایی می شود. کارنامه اولیه یک ماه پس از کنکور سراسری روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد و اطلاعات این کارنامه مبنای انتخاب رشته شماست. کارنامه نهایی یا کارنامه سبز آخرین مرحله از کنکور سراسری است که پس از انتخاب رشته منتشر می شود و […]