صفر تا صد قبولی در رشته پرستاری

صفر تا صد قبولی در رشته پرستاری

رشته پرستاری بر اساس رتبه‌بندی کنکور توسط داوطلبان تعیین می‌شود. هر ساله، تعدادی از داوطلبان با رتبه‌های نسبتا بالا در رشته پرستاری قبول می‌شوند. با این حال، به علت تغییرات سالانه در شرایط آزمون و تعداد پذیرش رشته‌ پرستاری، حدود رتبه و تراز قبولی در رشته پرستاری قابل تخمین است. معرفی رشته پرستاری رشته پرستاری […]