همایش رایگان استاد حسین احمدی به وسعت ایران

همایش رایگان اوج یادگیری و کنکور آسان است

همایش های کنکوری امروزه به عنوان یکی از دغدغه های مشاورین و دانش آموزان می باشد. همایش هایی که مفید یا مضر بودن آن ها به فرد برگزار کننده ارتباط پیدا می کند. همایش ها در روزهایی برگزار می شود که زمان طلایی برای دانش آموزان به حساب می آید پس باید نسبت به همایش […]