صفر تا صد قبولی در رشته مامایی

صفر تا صد قبولی در رشته مامایی

قبولی در رشته مامایی بر اساس رتبه کنکور داوطلبان تعیین می‌شود. با این حال باز هم با تغییرات سالانه در شرایط آزمون، تعداد پذیرش رشته‌ مامایی، حدود رتبه و تراز قبولی قابل پیش بینی است. با کنکور آسان است همراه باشید تا به معرفی دقیق این رشته بپردازیم. معرفی کامل رشته مامایی رشته مامایی یکی […]

صفر تا صد قبولی اتاق عمل

صفر تا صد قبولی در رشته اتاق عمل

صفر تا صد قبولی در رشته اتاق عمل در ایران، بر اساس رتبه‌بندی کنکور توسط داوطلبان تعیین می‌شود نه در رشته های بدون کنکور!!هر ساله، تعدادی از داوطلبان با رتبه‌های نسبتا بالا در رشته اتاق عمل قبول می‌شوند. با این حال، به علت تغییرات سالانه در شرایط آزمون و تعداد پذیرش رشته‌ اتاق عمل، حدود […]

صفر تا صد قبولی در رشته اپتومتری

صفر تا صد قبولی در رشته اپتومتری

صفر تا صد قبولی در رشته اپتومتری در ایران.هر ساله، تعدادی از داوطلبان با رتبه‌های نسبتا بالا در رشته اپتومتری قبول می‌شوند با این حال، به علت تغییرات سالانه در شرایط آزمون و تعداد پذیرش رشته‌ اپتومتری، حدود رتبه و تراز قبولی در رشته اپتومتری قابل تخمین است. با کنکور آسان است همراه باشید. معرفی […]