صفر تا صد قبولی در رشته پروتز دندان

صفر تا صد قبولی در رشته پروتز دندان

قبولی در رشته پروتز دندان در ایران بر اساس رتبه‌بندی کنکور توسط داوطلبان تعیین می‌شود. هر ساله، تعدادی از داوطلبان با رتبه‌های بالا در کنکور قبول می‌شوند. با این حال، به علت تغییرات سالانه در شرایط آزمون و تعداد پذیرش رشته‌ پروتز دندان ،حدود رتبه و تراز قبولی در رشته پروتز دندان قابل تخمین است. […]