مشاوره کنکور آسان است

مشاوره کنکور آسان است

مشاوره کنکور آسان است در گروه های مختلف مدیریت می شوند.گروه های مشاوره با توجه به تعداد رتبه های برتر که راهی دانشگاه ها و رشته های پر طرفدار کرده اند دسته بندی می شوندگروه مشاوره مهندس امیر مسعودی با مدیریت مهندس ابوالفضل شریفی تنها در سال 98 و 99 توانسته اند رتبه های دو […]