دروس عمومی کنکور آسان است – دروس عمومی کنکور سراسری

دروس عمومی کنکور آسان است

دروس عمومی کنکور آسان است منابع کنکور سراسری شامل ۴درس عمومی می باشد . که دروس عمومی شامل : ادبیات – دین و زندگی – عربی و زبان انگلیسی است . که این دروس در تمامی رشته های تجربی – ریاضی و انسانی یکسان می باشند . در دروس عمومی به راحتی می توان درصد […]

واحد مشاوره و برنامه ریزی رایگان

واحد تایید مشاوره کنکور آسان است

واحد مشاوره و برنامه ریزی رایگان کنکور آسان است با چه هدفی ایجاد شده است؟ چگونه می توان از مشاوره و برنامه ریزی رایگان کنکور آسان است استفاده کرد؟ موسسه کنکور آسان است در سال ۱۳۷۳ جهت کمک به دانش آموزان و داوطلبین کنکوری تشکیل شده است . در ابتدا هدف از تشکیل این موسسه […]