صفر تا صد قبولی در رشته پزشکی

صفر تا صد قبولی در رشته پزشکی

قبولی در رشته پزشکی بر اساس رتبه‌ی کسب شده توسط داوطلبان تعیین می‌شود. هر ساله، تعدادی از داوطلبان با رتبه‌های بالا در کنکور پزشکی قبول می‌شوند. با این حال، به علت تغییرات سالانه در شرایط آزمون و ظرفیت رشته‌ پزشکی، حدود رتبه مورد نیاز برای قبولی در رشته پزشکی را می توان تخمین زد.علاوه بر […]