نمونه تدریس عربی کنکور آسان است

تدریس عربی استاد احمدی

https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/11/arabi.mp4 تدریس تست زنی کنکور آسان است https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/11/arabi-jokar-2.mp4 تدریس عربی استاد جوکار کنکور آسان است https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/11/arabi-jokar-3.mp4 تدریس عربی دوازدهم جوکار کنکور آسان است تهیه تدریس عربی دکتر حسین احمدی دکتر حسین احمدی مدرس عربی کنکور آسان است استاد احمدی موسس مجموعه کنکور آسان است می باشد .  ایشان اولین دارنده مجوز نشر لوح های فشرده […]

عربی کنکور آسان است – عربی استاد حسین احمدی

عربی کنکور آسان است

عربی کنکور آسان است درس عربی از جمله دروس سخت در کنکور سراسری می باشد . و به دلیل سختی این درس اکثر دانش آموزان در کنکور سراسری آن را حذف می کنند . یکی از دلایل سختی درس عربی نداشتن منابع مناسب و صحیح می باشد . درس عربی شامل لغات و متن و […]