عارف ربیعیان

عارف ربیعیان

مهندس عارف ربیعیان مدرس با تجربه و توانمند شیمی موسسه کنکور آسان است و برنامه ی تلویزیونی اوج یادگیری می باشد. عارف ربیعیان به دلیل آموزش حرفه ای و منحصر به فرد، سال هاست دانش آموزان بسیاری را به نتیجه دلخواه رسانده است. عارف ربیعیان عارف ربیعیان متولد 11 مهر 1372 شهرستان گلپایگان استان اصفهان، […]

جمع بندی شیمی عارف ربیعیان

جمع بندی شیمی عارف ربیعیان

درس شیمی از جمله دروس مفهومی، محاسباتی کنکور می باشد که دانش آموزان و دواطلبان کنکور برای یادگیری مفهومی و تسلط بر مباحث شیمی، به یادگیری روش مطالعه شیمی و مفاهیم مباحث شیمی نیاز دارند. پس از مطالعه کلیه مباحث، مهم ترین مرحله برای تثبیت مطالب خوانده شده، جمع بندی دروس می باشد. جمع بندی […]