طرح نخبگان کنکور آسان است – طرح نخبگان دهم

طرح نخبگان کنکور آسان است

طرح نخبگان کنکور آسان است طرح نخبگان چیست ؟ چه کسانی می توانند در این طرح کنکور آسان است شرکت کنند ؟ شرایط طرح چیست ؟ همه ی دانش آموزان و خانواده ها در پی کسب یک نتیجه خوب در کنکور سراسری می باشد . و  نتیجه ی خوب زمانی محقق می شود که یک […]