ضرایب و سوابق تحصیلی کنکور 1402

ضرایب و سوابق تحصیلی کنکور 1402 به چه صورت است؟ کنکور 1402 یکی از پر چالش ترین کنکور های چند سال اخیر است. یکی از موضوعاتی که داوطلبان را دچار دغدغه کرده است، چگونگی اعمال ضرایب و سوابق تحصیلی مربوط به دروس عمومی و اختصاصی در کنکور 1402 است. کنکور سراسری هر ساله در پنج […]