منابع کنکور 1403

منابع کنکور 1403

منابع کنکور 1403 محدود به منابع دروس اختصاصی هستند. کنکور 1403 دومین سالی است که کنکور فقط برای دروس اختصاصی برای همه رشته ها برگزار می شود و دروس عمومی از کنکور حذف شده اند.توجه داشته باشید که نمره مربوط به دروس عمومی از طریق تاثیر سوابق تحصیلی اعمال می شود. این تاثیر از طریق […]