عرفان پازوکی در کنکور آسان است

عرفان پازوکی زیست

عرفان پازوکی در کنکور آسان است مدرس چه درسی است؟ روش تدریس زیست عرفان پازوکی ؟ دانش آموزان با انتخاب رشته تجربی تمایل خود را به رشته هایی پزشکی و پیراپزشکی نشان می دهند . و برای قبولی در رشته های پزشکی وپیراپزشکی باید در دروس تجربی درصد خوبی بدست آورند . دروس تجربی شامل […]

ترکیبی خواندن زیست شناسی

ترکیبی خواندن زیست

ترکیبی خواندن زیست شناسی یعنی چه ؟ آیا بهترین روش خواند زیست است ؟ زیست شناسی یکی از دروس مهم و در واقع اصلی تر درس در رشته ی تجربی می باشد . دانش آموزان رشته ی تجربی همیشه به دنبال بهترین منابع زیست شناسی می باشند . در واقع آینده ی کنکور دانش آموزان […]

روش مطالعه صحیح در کنکور آسان است

روش مطالعه صحیح کنکور آسان است

روش مطالعه صحیح چگونه است ؟ بهترین روش مطالعه ؟ درس خواندن و آماده شدن برای کنکور سراسری نیازمند اصولی ترین روش مطالعه می باشد . روش مطالعه در بین تمام مشاورین از یک اصول کلی پیروی می کند . ولی در جزئیات روش مطالعه هر شخص متفاوت می باشد . اصول کلی مطالعه شامل […]