معرفی رشته نقشه برداری

معرفی رشته نقشه برداری نقشه برداری یکی از زیر شاخه های رشته ریاضی است. مهندسی نقشه برداری رشته ای است که به مباحث مربوط به روشهای مختلف جمع آوری اطلاعات زمینی به منظور تهیه نقشه برای کاربران مختلف از روشهای متفاوت می پردازد. رشته نقشه برداری چیست؟ رشته مهندسی نقشه برداری که گاهی از آن […]