صفر تا صد قبولی در رشته داروسازی

صفر تا صد قبولی در رشته داروسازی

رشته داروسازی یکی از رشته‌های تحصیلی در حوزه علوم پزشکی است که به پرورش دانشجویان برای توسعه و تولید داروها، پژوهش دربارهٔ اثرات داروها و کاربردهای آن‌ها، تحلیل داروها و مواد شیمیایی مورد استفاده در تولید داروها و آموزش مرتبط با این زمینه می‌پردازد. با کنکور آسان است همراه باشید تا به معرفی دقیق و […]