دین و زندگی کنکور آسان است – دین و زندگی حسین احمدی

دین وزندگی کنکور آسان است

دین و زندگی کنکور آسان است موسسه  کنکور آسان است بزرگترین و موفقترین موسسه کنکوری در ایران می باشد . در این موسسه دروس اختصاصی و دروس عمومی کنکوری تدریس می شوند . تدریس ها به صورت آموزشی – تست زنی – خلاقیت – همایش – جمع بندی در قالب دی وی دی ها می […]

حسین احمدی

استاد حسین احمدی

حسین احمدی کیست ؟ بیوگرافی استاد احمدی ؟ دروس عمومی دکتر احمدی ؟ استاد احمدی در کنکور آسان است ؟ استاد احمدی در اوج یادگیری دروس عمومی کنکور دروس عمومی (شامل ادبیات – زبان – دین و زندگی – عربی) از دروس مهم در کنکور سراسری می باشد . زیرا دروس عمومی از مباحث راحت […]