تغییرات اساسی کنکور 1401

تغییرات کنکور 1401

تغییرات اساسی کنکور 1401 چیست؟ مهم ترین تغییرات کنکور 1401 در چه زمینه ای است؟ در اسفند ماه 1399 سیاست هایی مبنی بر تغییرات فرایند کنکور 1401 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به مجلس ارائه شد. سیاست های پیشنهادی کنکور 1401 شورای عالی انقلاب فرهنگی، با توجه به سرنوشت ساز بودن کنکور و برگزاری کنکور […]