تاثیر معدل در کنکور 1403

تاثیر معدل در کنکور 1403

تاثیر معدل از کنکور 1402 کاملا متفاوت شده است.نحوه تاثیر به گونه ای است که شما داوطلبان کنکور سراسری در این آزمون فقط محدود به ارزیابی در دروس ختصاصی هستید و ارزیابی دروس عمومی از طریق امتحانات نهایی مقطع متوسطه دوم اعمال می شود.این تاثیر به صورت قطعی و مثبت در کارنامه اولیه شما داوطلبان […]