زبان امیر دانش زاده در کنکور آسان است

آموزش زبان دکتر دانش زاده

زبان امیر دانش زاده شامل چه مباحثی می باشد؟ بودجه بندی زبان کنکور سراسری چگونه است؟ دانش آموزان چگونه به درصد 100 در زبان دست یافته اند؟ در پایان این مقاله پاسخ سوالات خود در مورد زبان را یافته اید. در کنکور سراسری علاوه بر دروس اختصاصی چهار درس عمومی نیز وجود دارد . دروس […]

نمونه تدریس زبان انگلیسی دکتر امیر دانش زاده

تدریس زبان انگلیسی کنکور آسان است

https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/11/ravesh-test-keloz.mp4 تدریس کلوز تست کنکور آسان است https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/11/zaban-hamaysh-12-danshzadeh.mp4 همایش زبان دوازدهم کنکور آسان است https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/11/test-zaban-11.mp4 تست زبان یازدهم کنکور آسان است https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/11/zaban-loghat-dars-aal.mp4 لغات زبان یازدهم کنکور آسان است تهیه تدریس زبان انگلیسی دکتر امیر دانش زاده دکتر امیر دانش زاده مدرس زبان انگلیسی کنکور آسان است می باشد . دکتر دانش زاده دارای مدرک زبان […]

برنامه ریزی الگوریتمی – برنامه ریزی الگوریتمی کنکور آسان است

برنامه ریزی الگوریتمی

برنامه ریزی الگوریتمی – امیر دانش زاده تا به حال به دنبال دلایل موفقیت رتبه های برتر رفته اید؟ موفقیت دلایل زیادی دارد!!! دلایلی همانند تلاش – هدف – سعی – انگیزه و … اما تمام موارد وقتی محقق می شوند که برنامه ریزی باشد. در واقع برنامه ریزی بزرگترین و مهم ترین اصل یک […]