تحلیل آزمون

تحلیل آزمون

تحلیل آزمون چیست؟ تحلیل آزمون یعنی پس از هر آزمون حداقل معادل زمان آزمون روی پرسش ها وقت بگذارید و تمامی آن ها را تک تک بررسی کنید و دلایلی که باعث شده است تا نتوانید به آن ها پاسخ دهید را یادداشت کنید تا در آزمون های بعدی بتوانید پاسخ صحیح آن ها را […]