کنکور 1401

تاثیر 60 درصدی معدل در کنکور 1401

کنکور سراسری هر سال، به منظور سنجش میزان علم دانش آموزان و ادامه تحصیل آن ها در رشته تحصیلی دلخواه، توسط سازمان سنجش برگزار می شود اما هر سال کنکور و شرایط شرکت در آن یکسان نبوده است و تغییراتی داشته است.در این نوشته تغییرات احتمالی برای کنکور 1401 و کلیه اطلاعاتی که داوطلبان کنکور […]