تاثیر معدل در کنکور 1403

تاثیر معدل در کنکور 1403

تاثیر معدل از کنکور 1402 کاملا متفاوت شده است.نحوه تاثیر به گونه ای است که شما داوطلبان کنکور سراسری در این آزمون فقط محدود به ارزیابی در دروس ختصاصی هستید و ارزیابی دروس عمومی از طریق امتحانات نهایی مقطع متوسطه دوم اعمال می شود.این تاثیر به صورت قطعی و مثبت در کارنامه اولیه شما داوطلبان […]

تاثیر معدل در کنکور 1400

تاثیر معدل در کنکور 1400

مصوبه سازمان سنجش 30 درصد تاثیر مثبت معدل دیپلم است که برداشتهای مختلفی از این جمله صورت میگیرد.اما واقعیت چیز دیگری است .ریشه تاثیر معدل در کنکور برمیگرده به حذف تدریجی کنکور که مقرر شد 85 درصد حجم پذیرش دانشجو در تمام رشته ها و دانشگاه ها از طریق تاثیر معدل صورت بگیرد .هم اکنون […]