امیر مسعودی – ریاضی و فیزیک امیر مسعودی

امیر مسعودی

امیر مسعودی کیست؟دروس استاد مسعودی در کنکور آسان است؟ ریاضی و فیزیک کنکور ریاضی و فیزیک از جمله دروس سخت و حیاتی برای دانش آموزان و داوطلبین کنکوری می باشد. دروس ریاضی و فیزیک جز درس های اصلی رشته ریاضی می باشد. و جز دروس سخت رشته تجربی است. اکثر دانش آموزان تجربی به دلیل […]