بودجه بندی کنکور

بودجه بندی کنکور

بودجه بندی کنکور در واقع اطلاعات عددی در مورد تعداد تست هایی که از هر مبحث هر درس، در کنکور آورده می شود. در این نوشته به ارائه بودجه بندی کنکور رشته های تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان به صورت جدول برای چند کنکور اخیر می پردازیم تا بتوانید از اطلاعات آن برای برنامه […]