انواع روش های تست زنی کنکور سراسری

روش تست زنی

انواع روش های تست زنی کنکور سراسری کدامند؟ میزان اهمیت تست زنی در کنکور؟ عامل های زیادی باعث موفقیت دانش آموزان در کنکور سراسری می باشد. عواملی مانند آموزش_ روش تست زنی_ مرور مناسب از عوامل موفقیت در کنکور سراسری می باشد. تست زنی یکی از مهم ترین عوامل موفقیت است. اهمیت تست زنی در […]

حذفیات کنکور سراسری ۱۴۰۰

حذفیات کنکور 1400

حذفیات کنکور سراسری ۱۴۰۰ هر سال در کنکور سراسری مباحثی ازکتاب حذف می شوند . و با حذف این مباحث نیازی به یادگیری آن ها برای کنکور سراسری نمی باشد . موسسه کنکور آسان است با توجه به مباحث حذفی اقدام به آموزش منابع کنکوری می کند . جهت اطلاع از جدیدترین منابع تحصیلی مراجعه […]