لیست رشته های بدون کنکور

لیست رشته های بدون کنکور

با توجه به مصوبات جدید سازمان سنجش آموزش کشور، ۸۵ درصد از ظرفیت پذیرش دانشگاه های سراسری به صورت بدون کنکور و بر اساس سوابق تحصیلی تکمیل می گردد.در ادامه لیست رشته های بدون کنکور تجربی و نحوه ثبت نام در آن ها را مطالعه کنید. لیست رشته های بدون کنکور تجربی کاردانی کارشناسی کاردانی […]