از اسفند شروع کنم میرسم به کنکور

شروع کنکور از اسفند

از بهمن یا اسفند شروع کنم به کنکور 1401 میرسم؟ اما سوال مهمتر این است که چگونه و چه راهی برای رسیدن به موفقیت در 120 روز وجود دارد؟ تفکیک مطالب مهم ( پر تست ) از مطالب و فصل هایی با اهمیت کمتر بر اساس بودجه بندی کنکور با داشتن یک برنامه ریزی اصولی […]