از اسفند شروع کنم میرسم به کنکور

شروع کنکور از اسفند

از بهمن یا اسفند شروع کنم به کنکور ۱۴۰۰ میرسم ؟پاسخ به این سوال متداول داوطلبان کنکور همیشه مثبت بوده و از هر مشاوری بپرسیم پاسخ قطعا بله است.اما سوال مهمتر این است که چگونه و چه راهی برای رسیدن به موفقیت در ۱۲۰ روز وجود دارد.خوب بریم سر اصل مطلب اول ببینیم هدفمون چیه […]