مهندس ابوالفضل شریفی

آموزش برنامه ریزی درسی

موسسه کنکور آسان است در سال 1381 با هدف آموزش مباحث دروس به شیوه تست زنی و موفقیت در کنکور توسط استاد حسین احمدی تاسیس و شروع به فعالیت دیجیتالی نمود. استاد احمدی برای رشد داوطلبان کنکور از مشاوران اصلح کشور و مدرسین دروس اختصاصی و عمومی از اساتید رتبه برتر و با تجربه کشور […]