مراحل ثبت نام در کنکور زبان 1403

مراحل ثبت نام در کنکور زبان 1403

کنکور 1403 در دو نوبت اردیبهشت ماه و تیر ماه برگزار می شود و داوطلببان کنکور 1403 برای ثبت نام در کنکور باید یکسری مراحل را طی کنند. در این نوشته به توضیح صفر تا صد زمان ثبت نام و مراحل ثبت نام کنکور زبان 1403 می پردازیم، با ما همراه باشید. کنکور زبان تخصصی […]

مراحل ثبت نام در کنکور هنر 1403

مراحل ثبت نام در کنکور هنر 1403

کنکور 1403 در دو نوبت اردیبهشت ماه و تیر ماه برگزار می شود و داوطلببان کنکور 1403 برای ثبت نام در کنکور باید یکسری مراحل را طی کنند. در این نوشته به توضیح صفر تا صد زمان ثبت نام و مراحل ثبت نام کنکور هنر 1403 می پردازیم، با ما همراه باشید. کنکور هنر 1403 […]

مراحل ثبت نام در کنکور انسانی 1403

مراحل ثبت نام در کنکور انسانی 1403

کنکور 1403 در دو نوبت اردیبهشت ماه و تیر ماه برگزار می شود و داوطلبان کنکور 1403 برای ثبت نام در کنکور باید یکسری مراحل را طی کنند. در این نوشته به توضیح صفر تا صد زمان ثبت نام و مراحل ثبت نام کنکور انسانی 1403 می پردازیم، با ما همراه باشید. کنکور انسانی دروس […]

مراحل ثبت نام کنکور ریاضی 1403

مراحل ثبت نام کنکور ریاضی 1403

کنکور 1403 در دو نوبت اردیبهشت ماه و تیر ماه برگزار می شود و داوطلببان کنکور 1403 برای ثبت نام در کنکور باید یکسری مراحل را طی کنند. در این نوشته به توضیح صفر تا صد زمان ثبت نام و مراحل ثبت نام کنکور ریاضی 1403 می پردازیم، با ما همراه باشید. کنکور رشته ریاضی […]

مراحل ثبت نام در کنکور تجربی 1403

مراحل ثبت نام در کنکور تجربی 1403

کنکور 1403 در دو نوبت اردیبهشت ماه و تیر ماه برگزار می شود و داوطلببان کنکور 1403 برای ثبت نام در کنکور باید یکسری مراحل را طی کنند. در این نوشته به توضیح صفر تا صد زمان ثبت نام و مراحل ثبت نام کنکور 1403 رشته تجربی می پردازیم، با ما همراه باشید. کنکور رشته […]

مراحل ثبت نام کنکور 1403

مراحل ثبت نام کنکور 1403

کنکور 1403 در دو نوبت اردیبهشت ماه و تیر ماه برگزار می شود و داوطلببان کنکور 1403 برای ثبت نام در کنکور باید یکسری مراحل را طی کنند. در این نوشته به توضیح صفر تا صد زمان ثبت نام و مراحل ثبت نام کنکور 1403 می پردازیم، با ما همراه باشید. کنکور 1403 معاون امور […]

ثبت نام در کنکور 1403

ثبت نام در کنکور 1403

در این نوشته به توضیح صفر تا صد ثبت نام کنکور 1403 از جمله زمان ثبت نام، شرایط و … برای کلیه گروه های آزمایشی تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان می پردازیم، با ما همراه باشید. ثبت نام کنکور ۱۴۰۳ با تصویب شورای انقلاب فرهنگی از کنکور سال ۱۴۰۲ باید این آزمون در دو […]

تعداد سوالات کنکور زبان 1403

تعداد سوالات کنکور زبان 1403

با تغییرات جدیدی که از کنکور 1402 برای کنکور سراسری ایجاد شد، زمان پاسخ گویی به سوالات کنکور نیز تغییر داشته است. در این نوشته به توضیح دقیق تعداد سوالات ، زمان پاسخ گویی به سوالات کنکور زبان 1403 می پردازیم، با ما همراه باشید. کنکور زبان تخصصی کنکور زبان دارای یک دفترچه سوالات می […]

تعداد سوالات کنکور هنر 1403

تعداد سوالات کنکور هنر 1403

با تغییرات جدیدی که از کنکور 1402 برای کنکور سراسری ایجاد شد، زمان پاسخ گویی به سوالات کنکور نیز تغییر داشته است. در این نوشته به توضیح دقیق تعداد سوالات ، زمان پاسخ گویی به سوالات کنکور هنر 1403 می پردازیم، با ما همراه باشید. بودجه بندی کنکور هنر 1403 داوطلبانی که در کنکور آزمایشی […]

تعداد سوالات کنکور ریاضی 1403

تعداد سوالات کنکور ریاضی 1403

با تغییرات جدیدی که از کنکور 1402 برای کنکور سراسری ایجاد شد، زمان پاسخ گویی به سوالات کنکور نیز تغییر داشته است. در این نوشته به توضیح دقیق تعداد سوالات ، زمان پاسخ گویی به سوالات کنکور ریاضی 1403 می پردازیم، با ما همراه باشید. کنکور رشته ریاضی کنکور ریاضی، آزمونی است که نسبت به […]

تعداد سوالات کنکور انسانی 1403

تعداد سوالات کنکور انسانی 1403

با تغییرات جدیدی که از کنکور 1402 برای کنکور سراسری ایجاد شد، زمان پاسخ گویی به سوالات کنکور نیز تغییر داشته است. در این نوشته به توضیح دقیق تعداد سوالات ، زمان پاسخ گویی به سوالات کنکور انسانی 1403 می پردازیم، با ما همراه باشید. کنکور رشته انسانی دروس اختصاصی رشته ی انسانی دارای ۹ […]

تعداد سوالات کنکور تجربی 1403

تعداد سوالات کنکور تجربی 1403

با تغییرات جدیدی که از کنکور 1402 برای کنکور سراسری ایجاد شد، زمان پاسخ گویی به سوالات کنکور نیز تغییر داشته است. در این نوشته به توضیح دقیق تعداد سوالات ، زمان پاسخ گویی به سوالات و بودجه بندی کنکور تجربی 1403 می پردازیم، با ما همراه باشید. تعداد سوالات کنکور تجربی 1403 بر اساس […]

تعداد سوالات کنکور 1403

تعداد سوالات کنکور 1403

با تغییرات جدیدی که از کنکور 1402 برای کنکور سراسری ایجاد شد، تعداد سوالات زمان پاسخ گویی به سوالات کنکور نیز تغییر داشته است. در این نوشته به توضیح دقیق تعداد سوالات و زمان پاسخ گویی به سوالات کنکور 1403 برای کلیه گروه های آزمایشی تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان می پردازیم، با ما […]

فیزیک سامان مطلبی در کنکور آسان است

فیزیک سامان مطلبی در کنکور آسان است

استاد سامان مطلبی مدرس برجسته و توانمند فیزیک کنکور آسان است می باشند. بسیاری از دانش آموزان و داوطلبان کنکوری، نمونه تدریس های ایشان را صفحات مجازی و تلویزیون به صورت زنده مشاهده کرده و به دنبال دستیابی به تدریس کامل فیزیک استاد سامان مطلبی می باشند. در این نوشته به توضیح صفر تا صد […]

ریاضی سامان مطلبی در کنکور آسان است

ریاضی سامان مطلبی در کنکور آسان است

استاد سامان مطلبی مدرس برجسته و توانمند ریاضی کنکور آسان است می باشند. بسیاری از دانش آموزان و داوطلبان کنکوری، نمونه تدریس های ایشان را صفحات مجازی و تلویزیون به صورت زنده مشاهده کرده و به دنبال دستیابی به تدریس کامل ریاضی استاد سامان مطلبی می باشند. در این نوشته به توضیح صفر تا صد […]

تاریخ برگزاری کنکور زبان 1403

تاریخ برگزاری کنکور زبان 1403

تاریخ برگزاری کنکور زبان 1403 تعیین شده است؟ آیا تاریخ برگزاری کنکور زبان 1403 نسبت به سال قبل تغییری داشته است؟ در این نوشته به توضیح صفر تا صد تاریخ برگزاری کنکور زبان 1403 در دو نوبت اول و نوبت دوم می پردازیم، با ما همراه باشید. کنکور زبان ۱۴۰۳ کنکور زبان دارای یک دفترچه […]

تاریخ برگزاری کنکور هنر 1403

تاریخ برگزاری کنکور هنر 1403

تاریخ برگزاری کنکور هنر 1403 تعیین شده است؟ آیا تاریخ برگزاری کنکور هنر 1403 نسبت به سال قبل تغییری داشته است؟ در این نوشته به توضیح صفر تا صد تاریخ برگزاری کنکور هنر 1403 در دو نوبت اول و نوبت دوم می پردازیم، با ما همراه باشید. کنکور هنر سازمان سنجش آموزش کشور، منابع کنکور هنر را […]

تاریخ برگزاری کنکور 1403 رشته انسانی

تاریخ برگزاری کنکور 1403 رشته انسانی

تاریخ برگزاری کنکور 1403 رشته انسانی تعیین شده است؟ آیا تاریخ برگزاری کنکور 1403 رشته انسانی نسبت به سال قبل تغییری داشته است؟ در این نوشته به توضیح صفر تا صد تاریخ برگزاری کنکور 1403 رشته انسانی در دو نوبت اول و نوبت دوم می پردازیم، با ما همراه باشید. کنکور انسانی دروس اختصاصی رشته […]