ضرایب دروس کنکور زبان 1403

ضرایب دروس کنکور زبان 1403

ضرایب دروس اختصاصی و عمومی کنکور زبان 1403 توسط سازمان سنجش برای کنکور سراسری و سوابق تحصیلی داوطلبان اعلام شد. تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور زبان 1403 نکات اجرایی و فنی برای اجرای این مصوبه در جلسات ۳۱ مورخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ و ۳۲ مورخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ شورای سنجش و پذیرش دانشجو بررسی و […]

ضرایب دروس کنکور 1403 رشته انسانی

ضرایب دروس کنکور 1403 رشته انسانی

ضرایب دروس کنکور 1403 رشته انسانی 1403 رشته انسانی توسط سازمان سنجش برای کنکور سراسری و سوابق تحصیلی داوطلبان اعلام شد. ضرایب دروس کنکور 1403 رشته انسانی عناوین و ضرایب دروس آزمون اختصاصی رشته انسانی در آزمون سراسری ۱۴۰۳ به شرح زیر است : دروس گروه آزمایشی علوم انسانی ضریب ریاضی ۶ اقتصاد ۲ زبان وادبیات فارسی […]

ضرایب دروس کنکور 1403 رشته ریاضی

ضرایب دروس کنکور 1403 رشته ریاضی

ضرایب دروس اختصاصی و عمومی کنکور 1403 رشته ریاضی توسط سازمان سنجش برای کنکور سراسری و سوابق تحصیلی داوطلبان اعلام شد. ضرایب دروس کنکور ۱۴۰۳ رشته ریاضی عناوین و ضرایب دروس آزمون اختصاصی رشته ریاضی در کنکور ۱۴۰۳ به شرح زیر است : دروس گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی ضریب ریاضی ۱۲ فیزیک ۹ […]