فکر و خیال هنگام مطالعه

فکر و خیال هنگام مطالعه

یکی از مشکلاتی که دانش آموزان زمان تحصیل دارند، خیال پردازی و فکر کردن در هنگام مطالعه به آینده است. ساعت ها از زمان مطالعه ی خود را با این درگیری ذهنی از دست می دهند. کاهش سرعت یادگیری نداشتن تمرکز هنگام مطالعه، بزرگترین علتی است که سبب می شود ذهنمون از درس خارج بشود. […]