تاثیر معدل در کنکور 1401

تاثیر معدل در کنکور 1401

نحوه تاثیر معدل در کنکور 1401 به چه صورت خواهد بود؟ هر سال نحوه تاثیر معدل و نمرات امتحانات نهایی در کنکور، مورد توجه داوطلبان قرار می گیرد اما برای برای کنکور 1401 یکسری تغییرات پیشنهاد شد که باعث ایجاد سوال و تردید برای دانش آموزان شد. در این نوشته برای آگاهی کامل از نحوه […]