شکایت از کنکور آسان است

شکایت از کنکور آسان است

کنکور آسان است از جمله موسسات کنکوری است که به دلیل داشتن اساتید برتر کنکوری و آموزش کامل مباحث، میان دانش آموزان از محبوبیت و رضایتمندی بالایی برخوردار است اما یکسری افراد سودجو برای زیر سوال بردن اعتبار و جایگاه کنکور آسان است، اقدام به کلاهبرداری با اسم کنکور آسان است کرده اند و همواره […]