برنامه ریزی کنکور ۱۴۰۲

برنامه ریزی کنکور 1402

کنکور آسان است با در نظر داشتن اهمیت برنامه ریزی درسی و تاثیر مستقیم آن بر موفقیت دانش آموزان، به ارائه برنامه ریزی اختصاصی و اصولی برای کنکور ۱۴۰۲ توسط مشاوران با تجربه و متخصص در این زمینه اقدام کرده است. برای آشنایی با برنامه ریزی اصولی و اهمیت و تاثیر برنامه ریزی برای رسیدن […]

واحد تایید مشاوران کنکور آسان است

واحد تایید مشاوره کنکور آسان است

واحد تایید مشاوران کنکور آسان است با چه هدفی ایجاد شده است؟ چگونه می توان از مشاوره و برنامه ریزی رایگان کنکور آسان است استفاده کرد؟ موسسه کنکور آسان است در سال ۱۳۷۳ جهت کمک به دانش آموزان و داوطلبین کنکوری توسط استاد حسین احمدی تشکیل شده است. موسسه کنکور آسان است با ارائه آموزش […]