عربی کنکور آسان است – عربی استاد حسین احمدی

عربی کنکور آسان است

عربی کنکور آسان است درس عربی از جمله دروس سخت در کنکور سراسری می باشد . و به دلیل سختی این درس اکثر دانش آموزان در کنکور سراسری آن را حذف می کنند . یکی از دلایل سختی درس عربی نداشتن منابع مناسب و صحیح می باشد . درس عربی شامل لغات و متن و […]

نمونه تدریس فیزیک مهندس مسعودی

نمونه تدریس فیزیک مهندس مسعودی

https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/10/adasi-fizik.mp4 تدریس عدسی فیزیک مهندس امیر مسعودی https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/10/dama-va-garma.mp4 تدریس دما و گرما فیزیک مهندس امیر مسعودی https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/10/kar-va-energy.mp4 تدریس کار و انرژی فیزیک مهندس امیر مسعودی https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/10/dama-va-garma.mp4 تدریس دما و گرما فیزیک مهندس امیر مسعودی تهیه تدریس فیزیک مهندس امیر مسعودی تدریس های امیر مسعودی برای فیزیک به صورت آموزشی فصل به فصل و تست زنی […]